Viễn thông Thường Xuân tập huấn chuyển giao Cổng thông tin điện tử cho Thị trấn Thường Xuân

Ngày 11/03. Trung tâm Viễn thông Thường Xuân đã phối hợp với UBND Huyện tập huấn và chuyển giao cổng thông tin điện tử cho toàn thể Lãnh đạo và cán bộ viên chức trong Thị trấn Thường Xuân

Tin tức sự kiện

Viễn thông Thường Xuân tập huấn chuyển giao Cổng thông tin...Viễn thông Thường Xuân tập huấn chuyển giao Cổng thông tin điện tử cho Thị trấn Thường Xuân
Đình làng hồ xã Thọ Thanh, huyện Thường Xuân được công nhận...Đình làng hồ xã Thọ Thanh, huyện Thường Xuân được công nhận bằng di tích kiến trúc nghệ thuật cấp tỉnh.
Toàn cảnh cuộc tìm kiếm máy bay Malaysia mất tích bí ẩnToàn cảnh cuộc tìm kiếm máy bay Malaysia mất tích bí ẩn
Kết quả chương trình Xây dựng Nông thôn mới đến tháng...Kết quả chương trình Xây dựng Nông thôn mới đến tháng 6/2013.
Huyện Thường Xuân tổ chức Lễ phát động trồng cây Xuân Tân...Huyện Thường Xuân tổ chức Lễ phát động trồng cây Xuân Tân Mão 2011
Hội thảo khoa học Hội thề Lũng NhaiHội thảo khoa học Hội thề Lũng Nhai
Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện Thường Xuân long trọng tổ...Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện Thường Xuân long trọng tổ chức lễ giao nhận quân năm 2013.
Quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 7...Quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XI)