Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
544987

Hội nghị triển khai kế hoạch công tác năm 2021 của UBND thị trấn Thường Xuân

Ngày 06/02/2021 00:03:38

Ngày 29/01/2021 UBND thi trấn Thường Xuân tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch hành động thực hiện kế hoạch của UBND huyện; Nghị quyết của BCH đảng bộ; Nghị quyết của HĐND thị trấn Thường Xuân về phát triển kinh tế-xã hội đảm bảo QP-AN năm 2021.

Thực hiện chương trình công tác năm 2021 của UBND thị trấn Thường Xuân. Ngày 29/01/2021 UBND thi trấn Thường Xuân tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch hành động thực hiện kế hoạch của UBND huyện; Nghị quyết của BCH đảng bộ; Nghị quyết của HĐND thị trấn Thường Xuân về phát triển kinh tế-xã hội đảm bảo QP-AN năm 2021. Với chủ đề "Đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo, khát vọng, phát trển" Dự hội nghị có đồng chí Hoàng Sỹ Hùng ủy viên BCH đảng bộ huyện, bí thư đảng ủy Thị trấn, các đồng chí thường trực đảng ủy-HĐND-UBND-MTTQ các ngành đoàn thể, lãnh đạo các cơ quan trường học, trạm y tế, cán bộ, công chức, Chủ tịch Hội đặc thù, bí thư chi bộ, trưởng khu phố tổ trưởng tổ ANTT, khu đội trưởng các khu phố các tập thể, cá nhân, hộ gia đình tiêu biểu xuất sắc trong trào thi đua yêu nước năm 2020.
20210129_110235.jpg
(Đồng chí Hoàng Sỹ Hùng BT-ĐU, đồng chí Hà Huy Hiền CT-UBND thị trấn tặng giấy khen của đảng ủy, UBND thị trấn cho các tập thể, cá nhân tiêu biểu xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2020)

Hội nghị do đồng chí Hà Huy Hiền phó bí thư đảng ủy, Chủ tịch UBND thị trấn khai mạc, đánh giá tóm tắt kết quả công tác chỉ đạo điều hành của UBND thị trấn về phát triển kinh tế, xã hội năm 2021. Đồng thời triển khai nhiệm vụ công tác năm 2021 với 25 chỉ tiêu chủ yếu và những giải pháp cụ thể để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu mà kế hoạch UBND huyện, Nghị quyết của đảng ủy, HĐND thị trấn đã đề ra năm 2021 gồm.
Cơ cấu kinh tế:
+ Nông - Lâm - Thủy sản: 24,2%
+ Công nghiệp - TTCN – XDCB: 44,6%.
+ Thương mại - Dịch vụ: 31,2%.
Các chỉ tiêu chủ yếu năm 2021.
- Về kinh tế. (Có 10 chỉ tiêu)
1. Tốc độ gia tăng giá trị sản xuất đạt 14%.
2. Tổng diện tích gieo trồng dự kiến là 491,5 ha trong đó:
- Cây lúa diện tích cả năm 180 ha năng suất bình quân đạt 56 tạ/ha, sản lượng đạt 1.008 tấn.
- Cây ngô diện tích cả năm 53 ha, năng suất đạt 50 tạ/ha, sản lượng đạt 265 tấn.
- Cây lạc diện tích cả năm 15 ha, năng suất đạt 40 tạ/ha, sản lượng đạt 60 tấn.
- Cây sắn diện tích 75 ha, năng suất đạt 25 tấn/ha, sản lượng đạt 1.875 tấn.
- Cây mía diện tích 27 ha, năng suất đạt 80 tấn/ha, sản lượng đạt 2.160 tấn.
- Cây rau, đậu các loại diện tích cả năm 49 ha, năng suất đạt 50 tạ/ha, sản lượng đạt 245 tấn.
- Cây cỏ chăn nuôi diện tích 55,5 ha, năng suất đạt 10 tấn/ha, sản lượng đạt 555 tấn.
- Cây hàng năm khác 34 ha.
- Tổng sản lượng lương thực có hạt đạt 1.200 tấn/năm.
- Trồng rừng tập trung 70 ha.
3. Tổng đàn gia súc 1.720 con. Trong đó đàn trâu bò 850 con, đàn dê 200 con, đàn lợn 820 con.
- Tổng đàn gia cầm: 57.620 con;
- Tổng đàn ong 200 bọng.
- Tổng số lồng cá 20 lồng, tận dụng, duy trì các ao, hồ sẵn có để nuôi trồng,thủy sản đạt sản lượng năm 2021 là: 600 tấn cá thương phẩm.
4. Tỷ lệ tiêm phòng cho gia súc, gia cầm đạt 92%.
5. Diện tích đất tích tụ, tập trung đất đai để phát triển sản xuất nông nghiệp quy mô công nghệ cao là 2 ha.
6. Phấn đấu thị trấn đạt tiêu chí về an toàn thực phẩm năm 2021; bổ sung 01 cơ sở giết mổ đảm bảo ATTP
7. Giá trị sản xuất trên một ha đất trồng trọt và nuôi trồng thủy sản: 70 triệu đồng/ha trở lên.
8. Tăng tỷ lệ số hộ SXKD cá thể đạt: 5%; thành lập các doanh nghiệp mới: 09 doanh nghiệp.
9. Tỉ lệ tăng thu ngân sách so với KH huyện giao năm 2021 là 10%.
- Tổng giao thu trên địa đàn: 37.377.327.000 đồng.
- Tổng thu điều tiết ngân sách thị trấn: 12.073.299.000 đồng.
Trong đó: Thu từ cấp quyền sử dụng đất: 9.898.200.000 đồng.
10. Thu nhập bình quân/người/năm đạt: 52,1 triệu đồng;
- Về đầu tư, xây dựng. (Có 03 chỉ tiêu)
11. Huy động thu hút các nguồn vốn từ ngân sách cho đầu tư, phát triển thị trấn năm 2021 đạt từ 15 tỷ đồng trở lên.
12. Tỷ lệ đường giao thông trên địa bàn (không tính quốc lộ, tỉnh lộ và đường huyện) được cứng hóa đạt: 60%; tỷ lệ hộ gia đình có Nhà ở đạt chuẩn: 60%.
- Về văn hóa-xã hội. (Có 09 chỉ tiêu)
13. Tốc độ tăng dân số tự nhiên: 0,8%.
14. Tỷ lệ lao động được đào tạo nghề đơn giản đạt từ 55% trở lên; Xuất khẩu lao động làm việc có thời hạn ở nước ngoài 10 lao động.
15. Tỷ lệ trẻ SDD dưới 5 tuổi là 12%; Tỷ lệ trẻ em dưới 6 tuổi được tiêm phòng đạt 100%;
16. Giữ vững danh hiệu các trường đạt chuẩn Quốc gia 5/6 trường đạt 83,3%. Giữ vững 100% Bộ tiêu chí Quốc gia đối với trạm y tế thị trấn.
17. Xây dựng khu phố 2, khu phố 3 đạt khu phố kiểu mẫu. Phấn đấu 02 trường THCS; Tiểu học Xuân Cẩm đạt đơn vị, cơ quan kiểu mẫu.
18. Tỷ lệ % hộ nghèo giảm năm 2021 là 0,67%; Tỷ lệ hộ nghèo còn lại cuối năm 2021 là 2,94%.
19. Tỷ lệ dân số tham gia BHXH đạt 47%; BHYT đạt: 92%;
20. Tỷ lệ gia đình đạt gia đình văn hóa từ 75,1% trở lên, hộ gia đình văn hóa đạt 2000/2662 hộ. Số lượng đăng ký khu dân cư văn hóa 9/11, số lượng công nhận danh hiệu khu dân cư văn hóa là 8/11 khu phố.
- Về vệ sinh môi trường. (Có 03 chỉ tiêu)
21. Tỷ lệ độ che phủ rừng đạt: 60%;
22. Tỷ lệ dân số được dùng nước hợp vệ sinh đạt: 99%. Trong đó, tỷ lệ dân số được dùng nước sạch là: 65%;
23. Tỷ lệ chất thải rác thải rắn sinh hoạt được thu gom, xử lý đạt 93%.
- Về Quốc phòng - An ninh. (Có 02 chỉ tiêu)
24. Tỷ lệ huấn luyện DQTV trong năm đạt 100% trong đó khá, giỏi đạt 70 %; đạt yêu cầu 30%. Thanh niên lên đường nhập ngũ đạt 100% KH huyện giao.
25. Tổng số khu phố đạt an toàn về ANTT đạt từ: 85% trở lên; Tỷ lệ người dân tiếp cận pháp luật đạt 95%;
Đồng chí Hoàng sỹ Hùng thay mặt cho thường trực đảng ủy đã phát biểu chỉ đạo và giao nhiệm vụ cho UBND thị trấn, đồng thời kêu gọi các ngành, các cấp từ thị trấn xuống các khu phố, trường học, trạm y tế cả hệ thống chính trị và người dân phải tập trung nổ lực, phấn đấu với phương châm kế hoạch là 10 thì quyết tâm và hành động phải là 20 để đạt lấy 8 đến 9; quyết tâm thực hiện để hoàn thành 100% chỉ tiêu kế hoạch của UBND huyện và NQ của đảng ủy, HĐND đã đề ra trong năm 2021.

(Tin, bài ảnh Hà Huy Hiền Chủ tịch UBND thị trấn Thường Xuân)
Hội nghị triển khai kế hoạch công tác năm 2021 của UBND thị trấn Thường Xuân

Đăng lúc: 06/02/2021 00:03:38 (GMT+7)

Ngày 29/01/2021 UBND thi trấn Thường Xuân tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch hành động thực hiện kế hoạch của UBND huyện; Nghị quyết của BCH đảng bộ; Nghị quyết của HĐND thị trấn Thường Xuân về phát triển kinh tế-xã hội đảm bảo QP-AN năm 2021.

Thực hiện chương trình công tác năm 2021 của UBND thị trấn Thường Xuân. Ngày 29/01/2021 UBND thi trấn Thường Xuân tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch hành động thực hiện kế hoạch của UBND huyện; Nghị quyết của BCH đảng bộ; Nghị quyết của HĐND thị trấn Thường Xuân về phát triển kinh tế-xã hội đảm bảo QP-AN năm 2021. Với chủ đề "Đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo, khát vọng, phát trển" Dự hội nghị có đồng chí Hoàng Sỹ Hùng ủy viên BCH đảng bộ huyện, bí thư đảng ủy Thị trấn, các đồng chí thường trực đảng ủy-HĐND-UBND-MTTQ các ngành đoàn thể, lãnh đạo các cơ quan trường học, trạm y tế, cán bộ, công chức, Chủ tịch Hội đặc thù, bí thư chi bộ, trưởng khu phố tổ trưởng tổ ANTT, khu đội trưởng các khu phố các tập thể, cá nhân, hộ gia đình tiêu biểu xuất sắc trong trào thi đua yêu nước năm 2020.
20210129_110235.jpg
(Đồng chí Hoàng Sỹ Hùng BT-ĐU, đồng chí Hà Huy Hiền CT-UBND thị trấn tặng giấy khen của đảng ủy, UBND thị trấn cho các tập thể, cá nhân tiêu biểu xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2020)

Hội nghị do đồng chí Hà Huy Hiền phó bí thư đảng ủy, Chủ tịch UBND thị trấn khai mạc, đánh giá tóm tắt kết quả công tác chỉ đạo điều hành của UBND thị trấn về phát triển kinh tế, xã hội năm 2021. Đồng thời triển khai nhiệm vụ công tác năm 2021 với 25 chỉ tiêu chủ yếu và những giải pháp cụ thể để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu mà kế hoạch UBND huyện, Nghị quyết của đảng ủy, HĐND thị trấn đã đề ra năm 2021 gồm.
Cơ cấu kinh tế:
+ Nông - Lâm - Thủy sản: 24,2%
+ Công nghiệp - TTCN – XDCB: 44,6%.
+ Thương mại - Dịch vụ: 31,2%.
Các chỉ tiêu chủ yếu năm 2021.
- Về kinh tế. (Có 10 chỉ tiêu)
1. Tốc độ gia tăng giá trị sản xuất đạt 14%.
2. Tổng diện tích gieo trồng dự kiến là 491,5 ha trong đó:
- Cây lúa diện tích cả năm 180 ha năng suất bình quân đạt 56 tạ/ha, sản lượng đạt 1.008 tấn.
- Cây ngô diện tích cả năm 53 ha, năng suất đạt 50 tạ/ha, sản lượng đạt 265 tấn.
- Cây lạc diện tích cả năm 15 ha, năng suất đạt 40 tạ/ha, sản lượng đạt 60 tấn.
- Cây sắn diện tích 75 ha, năng suất đạt 25 tấn/ha, sản lượng đạt 1.875 tấn.
- Cây mía diện tích 27 ha, năng suất đạt 80 tấn/ha, sản lượng đạt 2.160 tấn.
- Cây rau, đậu các loại diện tích cả năm 49 ha, năng suất đạt 50 tạ/ha, sản lượng đạt 245 tấn.
- Cây cỏ chăn nuôi diện tích 55,5 ha, năng suất đạt 10 tấn/ha, sản lượng đạt 555 tấn.
- Cây hàng năm khác 34 ha.
- Tổng sản lượng lương thực có hạt đạt 1.200 tấn/năm.
- Trồng rừng tập trung 70 ha.
3. Tổng đàn gia súc 1.720 con. Trong đó đàn trâu bò 850 con, đàn dê 200 con, đàn lợn 820 con.
- Tổng đàn gia cầm: 57.620 con;
- Tổng đàn ong 200 bọng.
- Tổng số lồng cá 20 lồng, tận dụng, duy trì các ao, hồ sẵn có để nuôi trồng,thủy sản đạt sản lượng năm 2021 là: 600 tấn cá thương phẩm.
4. Tỷ lệ tiêm phòng cho gia súc, gia cầm đạt 92%.
5. Diện tích đất tích tụ, tập trung đất đai để phát triển sản xuất nông nghiệp quy mô công nghệ cao là 2 ha.
6. Phấn đấu thị trấn đạt tiêu chí về an toàn thực phẩm năm 2021; bổ sung 01 cơ sở giết mổ đảm bảo ATTP
7. Giá trị sản xuất trên một ha đất trồng trọt và nuôi trồng thủy sản: 70 triệu đồng/ha trở lên.
8. Tăng tỷ lệ số hộ SXKD cá thể đạt: 5%; thành lập các doanh nghiệp mới: 09 doanh nghiệp.
9. Tỉ lệ tăng thu ngân sách so với KH huyện giao năm 2021 là 10%.
- Tổng giao thu trên địa đàn: 37.377.327.000 đồng.
- Tổng thu điều tiết ngân sách thị trấn: 12.073.299.000 đồng.
Trong đó: Thu từ cấp quyền sử dụng đất: 9.898.200.000 đồng.
10. Thu nhập bình quân/người/năm đạt: 52,1 triệu đồng;
- Về đầu tư, xây dựng. (Có 03 chỉ tiêu)
11. Huy động thu hút các nguồn vốn từ ngân sách cho đầu tư, phát triển thị trấn năm 2021 đạt từ 15 tỷ đồng trở lên.
12. Tỷ lệ đường giao thông trên địa bàn (không tính quốc lộ, tỉnh lộ và đường huyện) được cứng hóa đạt: 60%; tỷ lệ hộ gia đình có Nhà ở đạt chuẩn: 60%.
- Về văn hóa-xã hội. (Có 09 chỉ tiêu)
13. Tốc độ tăng dân số tự nhiên: 0,8%.
14. Tỷ lệ lao động được đào tạo nghề đơn giản đạt từ 55% trở lên; Xuất khẩu lao động làm việc có thời hạn ở nước ngoài 10 lao động.
15. Tỷ lệ trẻ SDD dưới 5 tuổi là 12%; Tỷ lệ trẻ em dưới 6 tuổi được tiêm phòng đạt 100%;
16. Giữ vững danh hiệu các trường đạt chuẩn Quốc gia 5/6 trường đạt 83,3%. Giữ vững 100% Bộ tiêu chí Quốc gia đối với trạm y tế thị trấn.
17. Xây dựng khu phố 2, khu phố 3 đạt khu phố kiểu mẫu. Phấn đấu 02 trường THCS; Tiểu học Xuân Cẩm đạt đơn vị, cơ quan kiểu mẫu.
18. Tỷ lệ % hộ nghèo giảm năm 2021 là 0,67%; Tỷ lệ hộ nghèo còn lại cuối năm 2021 là 2,94%.
19. Tỷ lệ dân số tham gia BHXH đạt 47%; BHYT đạt: 92%;
20. Tỷ lệ gia đình đạt gia đình văn hóa từ 75,1% trở lên, hộ gia đình văn hóa đạt 2000/2662 hộ. Số lượng đăng ký khu dân cư văn hóa 9/11, số lượng công nhận danh hiệu khu dân cư văn hóa là 8/11 khu phố.
- Về vệ sinh môi trường. (Có 03 chỉ tiêu)
21. Tỷ lệ độ che phủ rừng đạt: 60%;
22. Tỷ lệ dân số được dùng nước hợp vệ sinh đạt: 99%. Trong đó, tỷ lệ dân số được dùng nước sạch là: 65%;
23. Tỷ lệ chất thải rác thải rắn sinh hoạt được thu gom, xử lý đạt 93%.
- Về Quốc phòng - An ninh. (Có 02 chỉ tiêu)
24. Tỷ lệ huấn luyện DQTV trong năm đạt 100% trong đó khá, giỏi đạt 70 %; đạt yêu cầu 30%. Thanh niên lên đường nhập ngũ đạt 100% KH huyện giao.
25. Tổng số khu phố đạt an toàn về ANTT đạt từ: 85% trở lên; Tỷ lệ người dân tiếp cận pháp luật đạt 95%;
Đồng chí Hoàng sỹ Hùng thay mặt cho thường trực đảng ủy đã phát biểu chỉ đạo và giao nhiệm vụ cho UBND thị trấn, đồng thời kêu gọi các ngành, các cấp từ thị trấn xuống các khu phố, trường học, trạm y tế cả hệ thống chính trị và người dân phải tập trung nổ lực, phấn đấu với phương châm kế hoạch là 10 thì quyết tâm và hành động phải là 20 để đạt lấy 8 đến 9; quyết tâm thực hiện để hoàn thành 100% chỉ tiêu kế hoạch của UBND huyện và NQ của đảng ủy, HĐND đã đề ra trong năm 2021.

(Tin, bài ảnh Hà Huy Hiền Chủ tịch UBND thị trấn Thường Xuân)
0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)