Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
544987

UBND THỊ TRẤN THƯỜNG XUÂN TỔ CHỨC TẬP HUẤN KIẾN THỨC VỀ VỆ SINH ATTP NĂM 2020

Ngày 14/08/2020 16:13:00

Ngày 23/7/2020, Ban chỉ đạo quản lý vệ sinh An toàn thực phẩm Thị Trấn đã tổ chức hội nghị tập huấn kiến thức vệ sinh an toàn thực phẩm theo Kế hoạch số 53/ KH- UBND ngày 20 tháng 7 năm 2020 của UBND Thị trấn Thường Xuân.

Với sự tham gia của hơn 150 lượt người, trong đó có các cán bộ công chức UBND Thị trấn Thường Xuân là thành viên BCĐ QL vệ sinh ATTP Thị trấn, thành viên Tổ giám sát cộng đồng các khu phố, thôn, Tổ giám sát chợ Thị trấn, các cơ sở sản sản xuất kinh doanh thực phẩm, kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn.

Tại hội nghị các cơ sở sản xuất, kinh doanh đã được hướng dẫn các điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm đối với các lĩnh vực ngành Y tế, ngành Công thương và ngành Nông nghiệp quản lý. Tại hội nghị tập huấn các cơ sở đã được hướng dẫn về các văn bản: Nghị định 15/2018/ NĐ- CP ngày 2/2/2018 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm; Nghị định 115/2018/NĐ-CP ngày 4/9/2018 quy định xử phạt hành chính về An toàn thực phẩm; Nghị định 155/2018/ NĐ- CP ngày 12/11/2018 sữa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế.

Thông qua hội nghị tập huấn giúp người sản xuất, kinh doanh được nâng cao kiến thức về An toàn thực phẩm, góp phần thực hiện tốt công tác đảm bảo An toàn thực phẩm trên địa bàn Thị trấn Thường Xuân.
Người thực hiện: Lê Thị Hường

UBND THỊ TRẤN THƯỜNG XUÂN TỔ CHỨC TẬP HUẤN KIẾN THỨC VỀ VỆ SINH ATTP NĂM 2020

Đăng lúc: 14/08/2020 16:13:00 (GMT+7)

Ngày 23/7/2020, Ban chỉ đạo quản lý vệ sinh An toàn thực phẩm Thị Trấn đã tổ chức hội nghị tập huấn kiến thức vệ sinh an toàn thực phẩm theo Kế hoạch số 53/ KH- UBND ngày 20 tháng 7 năm 2020 của UBND Thị trấn Thường Xuân.

Với sự tham gia của hơn 150 lượt người, trong đó có các cán bộ công chức UBND Thị trấn Thường Xuân là thành viên BCĐ QL vệ sinh ATTP Thị trấn, thành viên Tổ giám sát cộng đồng các khu phố, thôn, Tổ giám sát chợ Thị trấn, các cơ sở sản sản xuất kinh doanh thực phẩm, kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn.

Tại hội nghị các cơ sở sản xuất, kinh doanh đã được hướng dẫn các điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm đối với các lĩnh vực ngành Y tế, ngành Công thương và ngành Nông nghiệp quản lý. Tại hội nghị tập huấn các cơ sở đã được hướng dẫn về các văn bản: Nghị định 15/2018/ NĐ- CP ngày 2/2/2018 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm; Nghị định 115/2018/NĐ-CP ngày 4/9/2018 quy định xử phạt hành chính về An toàn thực phẩm; Nghị định 155/2018/ NĐ- CP ngày 12/11/2018 sữa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế.

Thông qua hội nghị tập huấn giúp người sản xuất, kinh doanh được nâng cao kiến thức về An toàn thực phẩm, góp phần thực hiện tốt công tác đảm bảo An toàn thực phẩm trên địa bàn Thị trấn Thường Xuân.
Người thực hiện: Lê Thị Hường