Truy cập

Hôm nay:
23
Hôm qua:
55
Tuần này:
374
Tháng này:
635
Tất cả:
160082

Đảng ủy

Ngày 27/09/2013 11:15:17

I. THƯỜNG TRỰC ĐẢNG ỦY

1.Bí thư:HOÀNG SỸ HÙNG

Điện thoại: 0943416999

Thư điện tử:

2.Phó Bí thư:LƯƠNG THỊ THANH

Điện thoại:0988966817

Thư điện tử:

II. VĂN PHÒNG ĐẢNG UỶ

1.Cán bộ:NGUYỄN ĐỨC THẮNG

Điện thoại:0375715178

Thư điện tử:

I. THƯỜNG TRỰC ĐẢNG ỦY

1.Bí thư:HOÀNG SỸ HÙNG

Điện thoại: 0943416999

Thư điện tử:

2.Phó Bí thư:LƯƠNG THỊ THANH

Điện thoại:0988966817

Thư điện tử:

II. VĂN PHÒNG ĐẢNG UỶ

1.Cán bộ:NGUYỄN ĐỨC THẮNG

Điện thoại:0375715178

Thư điện tử: