Đăng lúc 2 tháng trước · 0 lượt xem
Đăng lúc 4 tháng trước · 0 lượt xem

ĐĂNG KÝ HỘ CHIẾU PHỔ THÔNG TRÊN CỔNG DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

Thực hiện Đề án số 06 của Thủ tướng Chính phủ về “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030”.

Đăng lúc 4 tháng trước · 0 lượt xem

ĐĂNG KÝ HỘ CHIẾU PHỔ THÔNG TRÊN CỔNG DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

Thực hiện Đề án số 06 của Thủ tướng Chính phủ về “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030”.

Đăng lúc 4 tháng trước · 0 lượt xem

QUYỀN VÀ LỢI ÍCH KHI NỘP HỒ SƠ 02 NHÓM DỊCH VỤ CÔNG LIÊN THÔNG

Thực hiện Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030” của Chính phủ (Đề án 06).

Đăng lúc 4 tháng trước · 0 lượt xem

Nghị quyết về chủ trương đầu tư Dự án hợp nhất, nâng cấp Cổng Dịch vụ công tỉnh với Hệ thống một cửa điện tử cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã để tạo lập hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Thanh Hóa.

Ngày 13/7/2022, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 264/NQ-HĐND về chủ trương đầu tư Dự án hợp nhất, nâng cấp Cổng Dịch vụ công tỉnh với Hệ thống một cửa điện tử cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã để tạo lập hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Thanh Hóa

Đăng lúc 1 năm trước · 0 lượt xem
Đăng lúc 8 tháng trước · 0 lượt xem

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng nói về sự khác nhau giữa công nghệ thông tin và chuyển đổi số

Cổng Thông tin điện tử Bộ Thông tin và Truyền thông trân trọng giới thiệu bài nói của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng về sự khác nhau giữa công nghệ thông tin và chuyển đổi số.

Đăng lúc 8 tháng trước · 0 lượt xem
Đăng lúc 8 tháng trước · 0 lượt xem

LỢI ÍCH CỦA VIỆC SỬ DỤNG DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN MỨC ĐỘ 3, 4

Một trong những mục tiêu quan trọng để nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính, trong đó có cải cách thủ tục hành chính là việc tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, triển khai Dịch vụ công trực tuyến vào thực hiện việc giải quyết thủ tục hành chính, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của mỗi cơ quan, đơn vị.

Đăng lúc 8 tháng trước · 0 lượt xem