Chuyển đổi số

Ngày 30/11/2022 10:55:13

Ủy ban nhân dân thị trấn Thường Xuân tổ chức Hội nghị tập huấn về công tác chuyển đổi số cho Cán bộ, Công chức, Tổ viên Tổ công nghệ số, trên địa bàn thị trấn bằng hình thức học trực tuyến trên nền tảng Onetouch.

Ngày 29 tháng 8 năm 2022, Ủy ban nhân dân thị trấn Thường Xuân tổ chức Hội nghị tập huấn về công tác chuyển đổi số cho Cán bộ, Công chức, Tổ viên Tổ công nghệ số, trên địa bàn thị trấn bằng hình thức học trực tuyến trên nền tảng Onetouch.

Tại Hội nghị, các đại biểu được tiếp thu nội dung của chuyển đổi số gồm: Chính quyền số (chuyển đổi nhận thức, xây dựng cơ chế chính sách, hạ tầng số, nền tảng số, hoạt động của chính quyền số); kinh tế số (xây dựng cơ chế chính sách, các hoạt động phát triển kinh tế số); xã hội số (đầu tư xây dựng hạ tầng số). Cùng với đó, các đại biểu tham dự hội nghị cũng được hướng dẫn cách ứng dụng công nghệ thông tin vào các hoạt động chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Hiện nay, Thị trấn Thường Xuân đang tích cực xây dựng chính quyền điện tử, Việc ứng dụng chuyển đổi số sẽ góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan quản lý Nhà nước nhằm phục vụ người dân ngày càng tốt hơn trên tất cả các lĩnh vực.

Chuyển đổi số

Đăng lúc: 30/11/2022 10:55:13 (GMT+7)

Ủy ban nhân dân thị trấn Thường Xuân tổ chức Hội nghị tập huấn về công tác chuyển đổi số cho Cán bộ, Công chức, Tổ viên Tổ công nghệ số, trên địa bàn thị trấn bằng hình thức học trực tuyến trên nền tảng Onetouch.

Ngày 29 tháng 8 năm 2022, Ủy ban nhân dân thị trấn Thường Xuân tổ chức Hội nghị tập huấn về công tác chuyển đổi số cho Cán bộ, Công chức, Tổ viên Tổ công nghệ số, trên địa bàn thị trấn bằng hình thức học trực tuyến trên nền tảng Onetouch.

Tại Hội nghị, các đại biểu được tiếp thu nội dung của chuyển đổi số gồm: Chính quyền số (chuyển đổi nhận thức, xây dựng cơ chế chính sách, hạ tầng số, nền tảng số, hoạt động của chính quyền số); kinh tế số (xây dựng cơ chế chính sách, các hoạt động phát triển kinh tế số); xã hội số (đầu tư xây dựng hạ tầng số). Cùng với đó, các đại biểu tham dự hội nghị cũng được hướng dẫn cách ứng dụng công nghệ thông tin vào các hoạt động chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Hiện nay, Thị trấn Thường Xuân đang tích cực xây dựng chính quyền điện tử, Việc ứng dụng chuyển đổi số sẽ góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan quản lý Nhà nước nhằm phục vụ người dân ngày càng tốt hơn trên tất cả các lĩnh vực.

0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)