DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN THỊ TRẤN THƯỜNG XUÂN

Ngày 27/05/2024 15:42:23

Dịch vụ công trực tuyến ngày càng trở nên phổ biến và được nhiều người dân sử dụng bởi những lợi ích mà nó đem lại trong việc hỗ trợ giải quyết các thủ tục hành chính công trên môi trường mạng từ đó giúp người dân, doanh nghiệp tiết kiệm được thời gian và chi phí

Đảng Ủy, UBND Thị trấn thường xuyên quan tâm và chỉ đạo cán bộ, công chức hướng dẫn hỗ trợ người dân đến giao dịch tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính. Cán bộ và công chức UBND Thị trấn luôn nêu cao trách nhiệm để hướng dẫn hỗ trợ cho người dân và doanh nghiệp đến giao dịch các thủ tục hành chính thuộc dịch vụ công trực tuyến một phần và dịch vụ công trực tuyến toàn trình nhằm mục đích đem lại kết quả nhanh gọn, không phải đi lại nhiều lần và giải quyết đúng thủ tục hành chính theo quy định.

ảnh bài DVC.jpg

Công chức Tư pháp – Hộ tịch hướng dẫn công dân đăng ký dịch vụ công


Từ ngày (01/01-10/5/2024), UBND Thị trấn đã tiếp nhận và trả kết quả cho 758 lượt hồ sơ, trong đó có 53 hồ sơ dịch vụ công trực tuyến 1 phần, 32 hồ sơ dịch vụ công trực tuyến toàn trình, 55 hồ sơ liên thông; 411 hồ sơ chứng thực điện tử.

Biên tập: Lê Thị Tình, Bộ phận 1 cửa UBND Thị trấn Thường Xuân.

DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN THỊ TRẤN THƯỜNG XUÂN

Đăng lúc: 27/05/2024 15:42:23 (GMT+7)

Dịch vụ công trực tuyến ngày càng trở nên phổ biến và được nhiều người dân sử dụng bởi những lợi ích mà nó đem lại trong việc hỗ trợ giải quyết các thủ tục hành chính công trên môi trường mạng từ đó giúp người dân, doanh nghiệp tiết kiệm được thời gian và chi phí

Đảng Ủy, UBND Thị trấn thường xuyên quan tâm và chỉ đạo cán bộ, công chức hướng dẫn hỗ trợ người dân đến giao dịch tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính. Cán bộ và công chức UBND Thị trấn luôn nêu cao trách nhiệm để hướng dẫn hỗ trợ cho người dân và doanh nghiệp đến giao dịch các thủ tục hành chính thuộc dịch vụ công trực tuyến một phần và dịch vụ công trực tuyến toàn trình nhằm mục đích đem lại kết quả nhanh gọn, không phải đi lại nhiều lần và giải quyết đúng thủ tục hành chính theo quy định.

ảnh bài DVC.jpg

Công chức Tư pháp – Hộ tịch hướng dẫn công dân đăng ký dịch vụ công


Từ ngày (01/01-10/5/2024), UBND Thị trấn đã tiếp nhận và trả kết quả cho 758 lượt hồ sơ, trong đó có 53 hồ sơ dịch vụ công trực tuyến 1 phần, 32 hồ sơ dịch vụ công trực tuyến toàn trình, 55 hồ sơ liên thông; 411 hồ sơ chứng thực điện tử.

Biên tập: Lê Thị Tình, Bộ phận 1 cửa UBND Thị trấn Thường Xuân.

0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)