Hội nghị tư vấn, giới thiệu việc làm

Hội nghị tư vấn, giới thiệu việc làm

Chiều ngày 22/04/2024 tại Hội trường UBND thị trấn Thường Xuân diễn ra Hội nghị tư vấn, giới thiệu việc làm dành cho người lao động tại cụm gồm các xã Lương Sơn, Ngọc Phụng, Xuân Dương, Thọ Thanh và thị trấn Thường Xuân

Hội nghị tư vấn, giới thiệu việc làm

Chiều ngày 22/04/2024 tại Hội trường UBND thị trấn Thường Xuân diễn ra Hội nghị tư vấn, giới thiệu việc làm dành cho người lao động tại cụm gồm các xã Lương Sơn, Ngọc Phụng, Xuân Dương, Thọ Thanh và thị trấn Thường Xuân

Đăng lúc 21 ngày trước · 0 lượt xem
Đăng lúc 29 ngày trước · 0 lượt xem
Đăng lúc 29 ngày trước · 0 lượt xem
Đăng lúc 29 ngày trước · 0 lượt xem
Đăng lúc 1 tháng trước · 0 lượt xem
Đăng lúc 1 tháng trước · 0 lượt xem
Đăng lúc 1 tháng trước · 0 lượt xem
Đăng lúc 1 tháng trước · 0 lượt xem

Ra quân Điều tra Dân số và nhà ở giữa kỳ 2024

Ngày 01/04/2024 thị trấn Thường Xuân ra quân Điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024 trên 5 địa bàn mẫu được chọn khu phố 1 ; Khu phố 2; Khu phố 4; Khu phố Trung Chính; Khu phố Xuân Minh.

Đăng lúc 2 tháng trước · 0 lượt xem
Đăng lúc 1 tháng trước · 0 lượt xem