ĐẢNG ỦY THỊ TRẤN THƯỜNG XUÂN SƠ KẾT QUÝ 1/2022

Ngày 04/01/2023 00:00:00

Ngày 07/4/2022 Đảng ủy thị trấn Thường Xuân tổ chức Hội nghị sơ kết quý 1. Triển khai nhiệm vụ, công tác trọng tâm quý 2/2022

Thực hiện Chương trình công tác năm 2022 của Đảng ủy thị trấn. Được sự thống nhất của BTV đảng ủy ngày, 07/4/2022. Đảng ủy thị trấn Thường Xuân đã tổ chức Hội nghị sơ kết đánh giá tình hình công tác lãnh đạo, chỉ đạo của đảng ủy về phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo QP - AN và công tác xây dựng đảng, hệ thống chính trị của địa phương quý 1/2022. Triển khai nhiệm vụ công tác quý 2/2022. Về dự Hội nghị có các đồng chí lãnh đạo BTV đảng ủy, BCH đảng bộ thị trấn, Thường trực đảng ủy - HĐND - UBND - MTTQ, Trưởng, phó các ngành đoàn thể, cán bộ công chức, không chuyên trách, Hội đặc thù, Bí thư, phó bí thư chi bộ, Trưởng, phó khu phố đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trường học, trạm y tế thị trấn. Về dự theo dõi Hội nghị có đồng chí Đỗ Thị Dung chuyên viên BTG huyện ủy phụ trách theo dõi đảng bộ thị trấn theo QĐ số 86. Chủ trì hội nghị đồng chí Lương Thị Thanh Phó bí thư đảng ủy, Chủ tịch HĐND, đồng chí Hà Huy Hiền Phó bí thư Đảng ủy thị trấn Thường Xuân.

Hộinghị đã nghe báo tình hình công tác 3 tháng đầu năm 2022, đánh giá kết quả 34 nhiệm vụ công tác do cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ các đoàn thể xây dựng ngay từ đầu năm cho quý 1/2022, Hội nghị thảo luận cho ý kiến vào 17 nhiệm vụ trọng tâm quý 2/2022. Hội nghị đã có 09 ý kiến đại diện cho các chi bộ, các ngành đoàn thể, lãnh đạo UBND, HĐND thị trấn. Hội nghị đánh giá cao công tác lãnh, chỉ đạo của BTV, BCH đảng bộ thị trấn đã chỉ đạo HĐND, UBND, MTTQ các tổ chức chính trị xã hội phối hợp, chỉ đạo các chi bộ, các khu phố các cơ quan, đơn vị khẩn trương vào cuộc quyết liệt giải pháp thích ứng linh hoạt, an toàn trong công tác phòng chống dịch COVID-19 đảm bảo cho việc phát triển kinh tế, xã hội của địa phương; các chỉ tiêu về phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, AN - QP đảm bảo, an sinh xã hội ổn định, nhất là dịp trước, trong và sau tết nguyên đán Nhâm Dần 2022. Công tác xây dựng đảng, hệ thống chính trị được quan tâm, chú trọng. Cơ bản các chỉ tiêu Nghị quyết của Đảng ủy, HĐND thị trấn đề ra đều đạt và vượt kế hoạch đề ra trong quý 1/2022.

Tuy nhiên bên cạnh những kết quả tích cực đã đạt được, trong lãnh đạo, điều hành quý 1/2022 vẫn tồn tại những hạn chế, yếu kém đó là: Việc tổ chức triển khai nhiệm vụ năm 2022 ở một số cấp ủy, khu phố còn chậm, thiếu quyết liệt trong chỉ đạo; Công tác triển khai thực hiện các nội dung, kế hoạch phát triển kinh tế chưa thực sự rõ nét; Một số cấp ủy khu phố trong quá trình triển khai, tuyên truyền thực hiện các biện pháp phòng chống dịch chưa chặt chẽ, thiếu quyết liệt; một bộ phận Nhân dân còn biểu hiện chủ quan, lơ là trong phòng, chống dịch dẫn đến số ca dương tính với SARS-CoV-2 tăng nhanh vào dịp đầu năm và sau tết nguyên đán 2022. Công tác rà soát, tuyên truyền, vận động Nhân dân tiêm phòng Vắc xin Covid-19 chưa triệt để, số người chưa tiêm đủ mũi vẫn còn; việc tham mưu trong công tác phòng, chống dịch bệnh covid-19 chưa khoa học, thiếu đồng bộ dẫn đến tình trạng người dân phản ánh, nhất là việc ban hành các Quyết định cách ly….Việc đầu tư phát triển kinh tế, kinh doanh, dịch vụ của người dân còn nhiều bất cập một phần do ảnh hưởng của dịch bệnh, thị trường, tiếp cận nguồn vn vay. Công tác quản lý trật tự Đô thị, trật tự hành lang, vĩa hè tuy đã có nhiều khởi sắc, song ý thức chấp hành của người dân vẫn chưa được cải thiện; vệ sinh môi trường, quản lý đất đai chưa chặt chẽ; tình trạng chặt phát rừng trái phép tại khu phố Tiến Sơn 1 vẫn còn diễn ra, mức độ và phạm vi chặt, phá rừng có dấu hiệu gia tăng. Công tác chỉ đạo thành lập HTX dịch vụ chăn nuôi cá lồng thị trấn chậm; công tác phát triển du lịch cộng đồng thu hút khách thăm quan, nghĩ dưỡng còn yếu thiếu liên kết; Công tác tích tụ đất đai phát triển sản xuất nông nghiệp công nghệ cao nhà màn, nhà lưới tiến độ chậm. Công tác phối hợp giữa công đoàn cơ quan với UBND trong việc tổ chức hội nghị CBCC đầu năm 2022 rất chậm; một số chỉ tiêu, kế hoạch đề ra trong quý 1/2022 chưa đạt kế hoạch. Việc thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao còn chậm nhất là các văn bản trên môi trường điện tử; Công tác quản lý, phát triển đảng viên ở một số ít chi bộ chưa được chú trọng; việc lãnh đạo, chỉ đạo, phân công nhiệm vụ của một số cấp ủy chi bộ còn chung chung, chưa cụ thể về trách nhiệm, thờ ờ, thiếu dân chủ, tự quyết các vấn đề khi chưa có sự thống nhất trong chi ủy, chi bộ. Một số chi bộ chưa xây dựng được quy chế hoạt động, chương trình công tác năm 2022.

Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm quý 2/2022: Cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội, các cơ quan, đơn vị trực thuộc thị trấn cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả các giải pháp đề ra theo tinh thần Nghị quyết số 09 - NQ/ĐU ngày 27/12/2021của BCH Đảng bộ về phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ năm 2022; Nghị quyết số 15 - NQ/ĐU ngày 15/3/2022 của BCH đảng bộ thị trấn về điều chỉnh, bổ sung các chỉ tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội năm 2022. Tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đặc biệt cần quan tâm đến những chỉ tiêu quý 1 còn đạt thấp, chỉ rõ nguyên nhân để bổ sung giải pháp; trên cơ sở đó, phân công rõ người, rõ việc, mốc thời gian hoàn thành nhiệm vụ; Tập chung chỉ đạo triển khai có hiệu quả các chương trình, đề án, kế hoạch đã ban hành. Các đồng chí UV. BCH, BTV phụ trách các đơn vị, điểm chỉ đạo tăng cường nắm bắt tình hình cơ sở, cùng với chi ủy, chi bộ kịp thời tháo gỡ những khó khăn, bất cập, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết tâm hoàn thành kế hoạch chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. Thay mặt Ban thường vụ đảng ủy thị trấn đồng chí Hà Huy Hiền Phó bí thư đảng ủy kết luận Hội nghị với các nội dung sau:


-
Đối với công tác xây dựng đảng, hệ thống chính trị.

Tiếp tục quán triệt sâu rộng các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, của tỉnh ủy, huyện ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiện toàn bộ máy của hệ thống chính trị hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo quy chế. Tập trung lãnh đạo rà soát bổ sung, quy hoạch nguồn cán bộ lãnh đạo chủ chốt thuộc diện BTV huyện ủy quản lý nhiệm kỳ 2020 - 2025 và 2025 - 2030 dự kiến hoàn thành trong quý 2/2022 để báo cáo BTC huyện ủy.

Chỉ đạo các chi bộ trực thuộc tổ chức Đại hội kiện toàn cấp ủy, chi bộ, nhiệm kỳ 2022 - 2025 theo điều lệ và theo kế hoạch số 108 - KH/HU ngày 06/4/2022 của huyện ủy Thường Xuân về Tổ chức Đại hội chi bộ trực thuộc đảng bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025 và kế hoạch số 43 - KH/ĐU ngày 14/3/2022 của đảng ủy thị trấn về Đại hội kiện toàn cấp ủy, chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025 hoàn thành trong tháng 5/2022.

Chỉ đạo BCH Đoàn TN thị trấn tổ chức Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh thị trấn, nhiệm kỳ 2022 - 2027 hoàn thành trong quý 2 năm 2022.

Chỉ đạo BCH công đoàn cơ quan phối hợp với UBND thị trấn hoàn thiện báo cáo tổng kết năm 2021. Tổ chức Hội nghị CBCC người lao động năm 2022, kiện toàn Ban thanh tra nhân dân theo quy định điều lệ Công đoàn hoàn thành trong tháng 4/2022.

Tập trung rà soát các chỉ tiêu, nhiệm vụ các Chương trình trọng tâm, các khâu đột phá được ghi trong văn kiện đại hội Đảng bộ các cấp để phân tích, đánh giá giữa năm 2022. Tập trung chỉ đạo công tác phát triển đảng đảng viên tại các Chi bộ năm 2022, lập hồ sơ xử lý đối với đảng viên có vi phạm kỷ luật đảng theo quy định điều lệ đảng.

Tăng cường công tác dân vận, công tác dân tộc, tôn giáo; đối thoại, lắng nghe ý kiến, kiến nghị để kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc và nguyện vọng chính đáng của nhân dân; tạo điều kiện để nhân dân tham gia giám sát hoạt động của cấp ủy đảng, chính quyền. Tiếp tục xây dựng và nhân rộng mô hình "dân vận khéo"trong mọi lĩnh vực đời sống xã hội. Thực hiện tốt việc tiếp dân định kỳ theo Quy định 11 - QĐi/TW, giải quyết các mâu thuẫn, tranh chấp phát sinh ngay từ cơ sở, không để xảy ra khiếu kiện đông người, vượt cấp, các vụ việc phức tạp về ANTT.


-
Đối với thường trực HĐND thị trấn.

Tổ chức tốt hoạt động giám sát việc thực hiện Nghị quyết đảng ủy, HĐND và thực hiện các nhiệm vụ về KTXH - QP-AN ở địa phương năm 2022. Đôn đốc các tổ HĐND, đại biểu HĐND tham gia tập huấn kỹ năng giám sát do HĐND huyện tổ chức. Thực hiện chức năng giám sát thường xuyên, giám sát chuyên đề theo kế hoạch năm 2022 tại các đơn vị, khu phố theo đúng quy định. Tổ chức hoạt động tiếp xúc giữa cử tri với Đại biểu HĐND các cấp. Chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức kỳ họp thứ 4 HĐND Thị trấn Khóa II, nhiệm kỳ 2021 - 2026.


-
Đối với UBND thị trấn.

Bám sát chỉ tiêu, kế hoạch kinh tế - xã hội trong Nghị quyết của đảng ủy, HĐND thị trấn và các chỉ tiêu kế hoạch UBND huyện giao năm 2022, xác định nhiệm vụ trọng tâm, tập trung chỉ đạo, điều hành phấn đấu thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ 6 tháng đầu năm. Chỉ đạo thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước, các chương trình, kế hoạch đã triển khai. Phối hợp với Hội nông dân thị trấn khẩn trương kiểm tra, đôn đốc Thành lập HTX dịch vụ, chăn nuôi cá lồng thị trấn, trước mắt Thành lập Tổ hội nghề nghiệp nuôi cá lồng Xuân Minh trong quý 2/2022.

Chỉ đạo nhân dân, kêu gọi thu hút các doanh nghiệp đầu tư tích tụ đất đai để sản xuất nông nghiệp công nghệ cao đảm bảo kế hoạch tích tụ đất đai theo chỉ tiêu huyện giao năm 2022 là 10 ha đất. Khuyến khích các hộ đang chăn nuôi trang trại, gia trại, hộ sản xuất nông nghiệp công nghệ cao nhà màn, nhà lưới tiếp tục mở rộng quy mô, diện tích vườn và chuồng trại, tổng đàn trong thời gian tới.

Thành lập đoàn kiểm tra tình hình dịch bệnh trên hoa màu của nhân dân nhất là sâu bệnh hại cây lúa vụ xuân hè, bệnh khảm lá trên cây sắn, sâu róm phá hoại cây keo, phối hợp với trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện khuyến cáo để nhân dân phòng chống dịch bệnh; Chỉ đạo các khu phố toàn thị trấn Tổ chức tiêm phòng đợt 1 đợt 2 cho đàn gia súc, gia cầm năm 2022 không để kéo dài quá 15 ngày/ đợt tiêm phòng, có biện pháp xử lý vi phạm hành chính đối với những hộ gia đình chống đối không thực hiện tiêm phòng cho gia súc, gia cầm để nguy cơ lây lan dịch bệnh.

Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về tài nguyên, khoáng sản; chấm dứt tình trạng tự ý san lấp đất trái phép. Tập trung giải quyết dứt điểm các đơn thư, các vụ việc liên quan đến đất đai. Chỉ đạo Tổ rà soát đất đai thị trấn hoàn thành việc rà soát các loại đất tại các khu phố, các cơ quan trên địa bàn thị trấn. Kịp thời tổng hợp kết quả báo cáo BTV đảng ủy chỉ đạo đưa vào đấu giá, thầu khoán tăng thu cho ngân sách thị trấn hoàn thành tổng hợp báo cáo trong tháng 4/2022.

Chỉ đạo Đội quản lý trật tự xây dựng Đô thị phối hợp các ngành liên quan các khu phố làm tốt công tác quản lý hành lang vĩa hè, hành lang ATGT. Kiên quyết xử lý các Tổ chức, cá nhân lấn chiếm hành lang vữa hè để vật liệu xây dựng, kinh doanh buôn bán, lắp biển quảng cáo, xây dựng trái phép....theo quy định của pháp luật.

Tập trung chỉ đạo bộ phận ngân sách thị trấn hoàn thiện phương án, kế hoạch thu quỹ địa phương năm 2022, trình Chủ tịch UBND phê duyệt, rà soát các hộ đang thuê, thầu ki ốt chợ, hộ thầu Chợ, thầu đất 5% đất ao, hồ và các loại đất khác, khẩn trương thanh lý hợp đồng thầu khoán. Tham mưu cho UBND thị trấn tổ chức đấu giá, thầu lại đảm bảo tăng tận thu ngân sách địa phương.

Chỉ đạo BQL các khu phố xây dựng kế hoạch thu nhân dân đóng góp năm 2022 phải được nhân dân khu phố bàn bạc thống nhất trên cơ sở tự nguyện. Các khu phố trình Chủ tịch UBND thị trấn phê duyệt trước khi tổ chức thu.

Chỉ đạo các trường học Mầm non, Tiểu học, THCS tập trung hoàn thiện kế hoạch năm học, chuẩn bị tốt báo cáo đánh gia tổng kết năm học 2021 - 2022; Chuẩn bị cho xét, thi tốt nghiệp khối lớp cuối cấp, thi xét tuyển lớp đầu cấp năm học 2022 - 2023. Tổng hợp báo cáo Đảng ủy, UBND thị trấn về cơ sở vật chất phục vụ cho năm học mới 2022 - 2023. Nhất là trường tiểu học Xuân Cẩm phải hoàn thiện các điều kiện để được công nhận trường đạt chuẩn mức độ 2 trong năm 2022. Các chi đoàn trường THCS, Tiểu học phải tổ chức Lễ bàn giao các cháu thiếu nhi, đội viên, đoàn viên về sinh hoạt tại nơi cư trú cho Đoàn TN thị trấn quản lý trong dịp nghĩ hè năm 2022.

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 128 của Chính phủ về thích ứngan toàn linh hoạt kiểm soát dịch bệnh Covid-19 đặc biệt là thực hiện hiệu quả nguyên tắc: "5K + vắc xin, thuốc điều trị + công nghệ + ý thức của Nhân dân,"Trong phòng, chống dịch; tuyên truyền, hướng dẫn, phổ biến, kiến thức phòng chống dịch và điều trị F0 không có triệu chứng và triệu chứng nhẹ tại nhà theo hướng dẫn của ngành y tế. Nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe Nhân dân, đặc biệt là chăm sóc người bệnh hậu Covid-19, triển khai tiêm vắc xin cho trẻ em từ 05 - 12 tuổi.

Chỉ đạo văn phòng UBND phối hợp với Chủ tịch Công đoàn cơ quan thị trấn hoàn thiện báo cáo đánh giá kết quả hoạt động Công đoàn năm 2021, xây dựng kế hoạch nhiệm vụ công đoàn năm 2022 tổ chức Hội nghị CBCC, người lao động năm 2022 trong tháng 4/2022.

UBND thị trấn tiếp tục duy trì thực hiện giao ban, chào cờ sáng thứ 2 hằng tuần và Tổ trực tuần theo dõi nề nếp chấm công chuyên cần hàng tuần, tháng, năm. Tăng cường duy trì nề nếp kỷ luật, kỹ cương hành chính trong cơ quan đơn vị. Chỉ đạo CBCC thực hiện nghiêm công tác CCHC công, tiếp cận xử lý các loại văn bản quản lý trên môi trường điện tử, duy trì dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 từng bước xây dựng hoàn thiện Chính quyền điện tử.

Tiếp tục triển khai, thực hiện Chỉ thị của BTV Huyện ủy về "Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự - quốc phòng năm 2022". Chỉ đạo thực hiện tốt công tác huấn luyện dân quân năm thứ nhất cụm tại xã Xuân Dương, tổ chức huấn luyện dân quân tự vệ, lực lượng rộng rãi năm 2022 theo kế hoạch. Lập danh sách thanh niên độ tuổi từ 17 đến 25 sẳn sàng phục vụ cho khám tuyển nghĩa vụ quân sự theo yêu cầu. Chuẩn bị lực lượng, phương tiện sẵn sàng tham gia phòng chống thiên tai, tìm kiếm, cứu nạn khi có tình huống xảy ra.

Chỉ đạo Công an thị trấn tăng cường công tác tuần tra, nắm chắc địa bàn, quản lý tốt đối tượng. Kịp thời phát hiện, ngăn chặn có hiệu quả các loại tội phạm và vi phạm pháp luật. Tham mưu cho Đảng ủy, UBND chỉ đạo triển khai Đề án 06 của Bộ công an về cập nhật dữ liệu Quốc gia, chuyển đổi số; tăng cường quản lý hành chính về TTXH, các ngành nghề kinh doanh có điều kiện, làm tốt công tác PCCC. Đảm bảo giữ gìn ANTT - ATXH tại địa phương trong quý 2 và cả năm 2022.


-
Đối với MTTQ và các Tổ chức chính trị, xã hội.

Tập trung sơ kết quý 1, triển khai nhiệm vụ quý 2 năm 2022. Đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, của tỉnh, của huyện, tuyên truyền các sự kiện lịch sử, chính trị trọng đại, các ngày lễ lớn của đất nước, nhiệm vụ chính trị của địa phương. Trong đó tập trung tuyên truyền kỷ niệm 47 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước 30/4/1975 - 30/4/2022; 132 năm ngày sinh chủ tịch Hồ Chí Minh 19/5/1890 - 19/5/2022 đến toàn thể đoàn viên, hội viên, các tầng lớp nhân dân. Phát động sâu rộng các phong trào thi đua yêu nước thiết thực. Tổ chức thực hiện hiệu quả chương trình chung tay xây dựng đô thị văn minh - công dân thân thiện; tuyên truyền và phối hợp trạm y tế, các khu phố trong công tác phòng, chống dịch Covid - 19.

Mặt trận Tổ quốc phối hợp với HĐND thị trấn xây dựng kế hoạch tiếp xúc giữa cử tri với đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp. Chuẩn bị các nội dung tổ chức hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch UBND thị trấn với nhân dân năm 2022. Phối hợp tham gia công tác giám sát và phản biện xã hội; tích cực rà soát các quy chế phối hợp trong quản lý bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy, phòng chống bạo lực gia đình, trẻ em, đảm bảo ANTT.

Các tổ chức đoàn thể thị trấn tăng cường công tác quản lý các nguồn vốn vay của các ngân hàng được giao nhận ủy thác. Vận động nhân dân và Hội viên, đoàn viên thực hiện tốt các chủ trương của đảng, pháp luật của Nhà nước. Xây dựng các mô hình hội viên tiêu biểu, kiểu mẫu trong phát triển kinh tế để nhân rộng điển hình.


-
Đối với cấp ủy, chi bộ trực thuộc đảng bộ.

Tập trung chỉ đạo quyết liệt công tác tổ chức Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025 theo đúng nội dung kế hoạch số 108 - KH/HU ngày 06/4/2022 của huyện ủy Thường Xuân về Tổ chức Đại hội chi bộ trực thuộc đảng bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025 và kế hoạch số 43 - KH/ĐU ngày 14/3/2022 của đảng ủy thị trấn về Đại hội kiện toàn cấp ủy, chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025 hoàn thành trong tháng 5/2022.

Chỉ đạo, lãnh đạo khu phố, nhân dân, cán bộ, viên chức cơ quan tích cực đổi mới, đoàn kết, sáng tạo thi đua lao động, sản xuất, kinh doanh để xây dựng khu phố, cơ quan, đơn vị mình ngày càng phát triển vững mạnh toàn diện.

Thường xuyên quan tâm xây dựng và phát triển chi bộ, bồi dưỡng kết nạp đảng viên, nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng tại chi bộ, xây dựng khối đại đoàn kết trong chi bộ đảng trong khu dân cư và cơ quan, đơn vị. Nâng cao ý thức trách nhiệm nêu gương, nhất là người đứng đầu, đấu tranh phê và tự phê bình. Kịp thời phát hiện để ngăn chặn các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ. Thực hiện tốt quy định số 37 - QĐ/TW, ngày 25/10/2021 của BCH Trung ương đảng Quy định về những điều đảng viên không được làm. Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chủ đề toàn khóa và năm 2022.

Nhiệm vụ công tác quý 2/2022 có ý nghĩa rất quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của cả năm 2022, với khối lượng công việc còn nhiều, về thời cơ, thuận lợi và những khó khăn, thách thức đan xen. Để sớm hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch Nghị quyết đề ra, yêu cầu mỗi cán bộ công chức, mỗi cá nhân và từng tập thể cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ các tổ chức chính trị, xã hội các Chi bộ, các cơ quan, đơn vị trực thuộc đảng bộ thị trấn. Cần phải khơi dậy tinh thần khát vọng cống hiến, ý chí vươn lên bằng nội lực. Đặc biệt là các đồng chí UV, BCH Đảng bộ, các đồng chí cán bộ chủ chốt phải nỗ lực, cố gắng đoàn kết thống nhất, nêu cao trách nhiệm, hết lòng, hết sức vì sự phát triển chung của thị trấn. Để thực hiện thắng lợi mục tiêu nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và tạo tiền đề để hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2022.


Tin bài Hà Huy Hiền PBT đảng ủy thị trấn Thường Xuân

ĐẢNG ỦY THỊ TRẤN THƯỜNG XUÂN SƠ KẾT QUÝ 1/2022

Đăng lúc: 04/01/2023 00:00:00 (GMT+7)

Ngày 07/4/2022 Đảng ủy thị trấn Thường Xuân tổ chức Hội nghị sơ kết quý 1. Triển khai nhiệm vụ, công tác trọng tâm quý 2/2022

Thực hiện Chương trình công tác năm 2022 của Đảng ủy thị trấn. Được sự thống nhất của BTV đảng ủy ngày, 07/4/2022. Đảng ủy thị trấn Thường Xuân đã tổ chức Hội nghị sơ kết đánh giá tình hình công tác lãnh đạo, chỉ đạo của đảng ủy về phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo QP - AN và công tác xây dựng đảng, hệ thống chính trị của địa phương quý 1/2022. Triển khai nhiệm vụ công tác quý 2/2022. Về dự Hội nghị có các đồng chí lãnh đạo BTV đảng ủy, BCH đảng bộ thị trấn, Thường trực đảng ủy - HĐND - UBND - MTTQ, Trưởng, phó các ngành đoàn thể, cán bộ công chức, không chuyên trách, Hội đặc thù, Bí thư, phó bí thư chi bộ, Trưởng, phó khu phố đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trường học, trạm y tế thị trấn. Về dự theo dõi Hội nghị có đồng chí Đỗ Thị Dung chuyên viên BTG huyện ủy phụ trách theo dõi đảng bộ thị trấn theo QĐ số 86. Chủ trì hội nghị đồng chí Lương Thị Thanh Phó bí thư đảng ủy, Chủ tịch HĐND, đồng chí Hà Huy Hiền Phó bí thư Đảng ủy thị trấn Thường Xuân.

Hộinghị đã nghe báo tình hình công tác 3 tháng đầu năm 2022, đánh giá kết quả 34 nhiệm vụ công tác do cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ các đoàn thể xây dựng ngay từ đầu năm cho quý 1/2022, Hội nghị thảo luận cho ý kiến vào 17 nhiệm vụ trọng tâm quý 2/2022. Hội nghị đã có 09 ý kiến đại diện cho các chi bộ, các ngành đoàn thể, lãnh đạo UBND, HĐND thị trấn. Hội nghị đánh giá cao công tác lãnh, chỉ đạo của BTV, BCH đảng bộ thị trấn đã chỉ đạo HĐND, UBND, MTTQ các tổ chức chính trị xã hội phối hợp, chỉ đạo các chi bộ, các khu phố các cơ quan, đơn vị khẩn trương vào cuộc quyết liệt giải pháp thích ứng linh hoạt, an toàn trong công tác phòng chống dịch COVID-19 đảm bảo cho việc phát triển kinh tế, xã hội của địa phương; các chỉ tiêu về phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, AN - QP đảm bảo, an sinh xã hội ổn định, nhất là dịp trước, trong và sau tết nguyên đán Nhâm Dần 2022. Công tác xây dựng đảng, hệ thống chính trị được quan tâm, chú trọng. Cơ bản các chỉ tiêu Nghị quyết của Đảng ủy, HĐND thị trấn đề ra đều đạt và vượt kế hoạch đề ra trong quý 1/2022.

Tuy nhiên bên cạnh những kết quả tích cực đã đạt được, trong lãnh đạo, điều hành quý 1/2022 vẫn tồn tại những hạn chế, yếu kém đó là: Việc tổ chức triển khai nhiệm vụ năm 2022 ở một số cấp ủy, khu phố còn chậm, thiếu quyết liệt trong chỉ đạo; Công tác triển khai thực hiện các nội dung, kế hoạch phát triển kinh tế chưa thực sự rõ nét; Một số cấp ủy khu phố trong quá trình triển khai, tuyên truyền thực hiện các biện pháp phòng chống dịch chưa chặt chẽ, thiếu quyết liệt; một bộ phận Nhân dân còn biểu hiện chủ quan, lơ là trong phòng, chống dịch dẫn đến số ca dương tính với SARS-CoV-2 tăng nhanh vào dịp đầu năm và sau tết nguyên đán 2022. Công tác rà soát, tuyên truyền, vận động Nhân dân tiêm phòng Vắc xin Covid-19 chưa triệt để, số người chưa tiêm đủ mũi vẫn còn; việc tham mưu trong công tác phòng, chống dịch bệnh covid-19 chưa khoa học, thiếu đồng bộ dẫn đến tình trạng người dân phản ánh, nhất là việc ban hành các Quyết định cách ly….Việc đầu tư phát triển kinh tế, kinh doanh, dịch vụ của người dân còn nhiều bất cập một phần do ảnh hưởng của dịch bệnh, thị trường, tiếp cận nguồn vn vay. Công tác quản lý trật tự Đô thị, trật tự hành lang, vĩa hè tuy đã có nhiều khởi sắc, song ý thức chấp hành của người dân vẫn chưa được cải thiện; vệ sinh môi trường, quản lý đất đai chưa chặt chẽ; tình trạng chặt phát rừng trái phép tại khu phố Tiến Sơn 1 vẫn còn diễn ra, mức độ và phạm vi chặt, phá rừng có dấu hiệu gia tăng. Công tác chỉ đạo thành lập HTX dịch vụ chăn nuôi cá lồng thị trấn chậm; công tác phát triển du lịch cộng đồng thu hút khách thăm quan, nghĩ dưỡng còn yếu thiếu liên kết; Công tác tích tụ đất đai phát triển sản xuất nông nghiệp công nghệ cao nhà màn, nhà lưới tiến độ chậm. Công tác phối hợp giữa công đoàn cơ quan với UBND trong việc tổ chức hội nghị CBCC đầu năm 2022 rất chậm; một số chỉ tiêu, kế hoạch đề ra trong quý 1/2022 chưa đạt kế hoạch. Việc thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao còn chậm nhất là các văn bản trên môi trường điện tử; Công tác quản lý, phát triển đảng viên ở một số ít chi bộ chưa được chú trọng; việc lãnh đạo, chỉ đạo, phân công nhiệm vụ của một số cấp ủy chi bộ còn chung chung, chưa cụ thể về trách nhiệm, thờ ờ, thiếu dân chủ, tự quyết các vấn đề khi chưa có sự thống nhất trong chi ủy, chi bộ. Một số chi bộ chưa xây dựng được quy chế hoạt động, chương trình công tác năm 2022.

Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm quý 2/2022: Cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội, các cơ quan, đơn vị trực thuộc thị trấn cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả các giải pháp đề ra theo tinh thần Nghị quyết số 09 - NQ/ĐU ngày 27/12/2021của BCH Đảng bộ về phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ năm 2022; Nghị quyết số 15 - NQ/ĐU ngày 15/3/2022 của BCH đảng bộ thị trấn về điều chỉnh, bổ sung các chỉ tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội năm 2022. Tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đặc biệt cần quan tâm đến những chỉ tiêu quý 1 còn đạt thấp, chỉ rõ nguyên nhân để bổ sung giải pháp; trên cơ sở đó, phân công rõ người, rõ việc, mốc thời gian hoàn thành nhiệm vụ; Tập chung chỉ đạo triển khai có hiệu quả các chương trình, đề án, kế hoạch đã ban hành. Các đồng chí UV. BCH, BTV phụ trách các đơn vị, điểm chỉ đạo tăng cường nắm bắt tình hình cơ sở, cùng với chi ủy, chi bộ kịp thời tháo gỡ những khó khăn, bất cập, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết tâm hoàn thành kế hoạch chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. Thay mặt Ban thường vụ đảng ủy thị trấn đồng chí Hà Huy Hiền Phó bí thư đảng ủy kết luận Hội nghị với các nội dung sau:


-
Đối với công tác xây dựng đảng, hệ thống chính trị.

Tiếp tục quán triệt sâu rộng các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, của tỉnh ủy, huyện ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiện toàn bộ máy của hệ thống chính trị hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo quy chế. Tập trung lãnh đạo rà soát bổ sung, quy hoạch nguồn cán bộ lãnh đạo chủ chốt thuộc diện BTV huyện ủy quản lý nhiệm kỳ 2020 - 2025 và 2025 - 2030 dự kiến hoàn thành trong quý 2/2022 để báo cáo BTC huyện ủy.

Chỉ đạo các chi bộ trực thuộc tổ chức Đại hội kiện toàn cấp ủy, chi bộ, nhiệm kỳ 2022 - 2025 theo điều lệ và theo kế hoạch số 108 - KH/HU ngày 06/4/2022 của huyện ủy Thường Xuân về Tổ chức Đại hội chi bộ trực thuộc đảng bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025 và kế hoạch số 43 - KH/ĐU ngày 14/3/2022 của đảng ủy thị trấn về Đại hội kiện toàn cấp ủy, chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025 hoàn thành trong tháng 5/2022.

Chỉ đạo BCH Đoàn TN thị trấn tổ chức Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh thị trấn, nhiệm kỳ 2022 - 2027 hoàn thành trong quý 2 năm 2022.

Chỉ đạo BCH công đoàn cơ quan phối hợp với UBND thị trấn hoàn thiện báo cáo tổng kết năm 2021. Tổ chức Hội nghị CBCC người lao động năm 2022, kiện toàn Ban thanh tra nhân dân theo quy định điều lệ Công đoàn hoàn thành trong tháng 4/2022.

Tập trung rà soát các chỉ tiêu, nhiệm vụ các Chương trình trọng tâm, các khâu đột phá được ghi trong văn kiện đại hội Đảng bộ các cấp để phân tích, đánh giá giữa năm 2022. Tập trung chỉ đạo công tác phát triển đảng đảng viên tại các Chi bộ năm 2022, lập hồ sơ xử lý đối với đảng viên có vi phạm kỷ luật đảng theo quy định điều lệ đảng.

Tăng cường công tác dân vận, công tác dân tộc, tôn giáo; đối thoại, lắng nghe ý kiến, kiến nghị để kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc và nguyện vọng chính đáng của nhân dân; tạo điều kiện để nhân dân tham gia giám sát hoạt động của cấp ủy đảng, chính quyền. Tiếp tục xây dựng và nhân rộng mô hình "dân vận khéo"trong mọi lĩnh vực đời sống xã hội. Thực hiện tốt việc tiếp dân định kỳ theo Quy định 11 - QĐi/TW, giải quyết các mâu thuẫn, tranh chấp phát sinh ngay từ cơ sở, không để xảy ra khiếu kiện đông người, vượt cấp, các vụ việc phức tạp về ANTT.


-
Đối với thường trực HĐND thị trấn.

Tổ chức tốt hoạt động giám sát việc thực hiện Nghị quyết đảng ủy, HĐND và thực hiện các nhiệm vụ về KTXH - QP-AN ở địa phương năm 2022. Đôn đốc các tổ HĐND, đại biểu HĐND tham gia tập huấn kỹ năng giám sát do HĐND huyện tổ chức. Thực hiện chức năng giám sát thường xuyên, giám sát chuyên đề theo kế hoạch năm 2022 tại các đơn vị, khu phố theo đúng quy định. Tổ chức hoạt động tiếp xúc giữa cử tri với Đại biểu HĐND các cấp. Chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức kỳ họp thứ 4 HĐND Thị trấn Khóa II, nhiệm kỳ 2021 - 2026.


-
Đối với UBND thị trấn.

Bám sát chỉ tiêu, kế hoạch kinh tế - xã hội trong Nghị quyết của đảng ủy, HĐND thị trấn và các chỉ tiêu kế hoạch UBND huyện giao năm 2022, xác định nhiệm vụ trọng tâm, tập trung chỉ đạo, điều hành phấn đấu thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ 6 tháng đầu năm. Chỉ đạo thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước, các chương trình, kế hoạch đã triển khai. Phối hợp với Hội nông dân thị trấn khẩn trương kiểm tra, đôn đốc Thành lập HTX dịch vụ, chăn nuôi cá lồng thị trấn, trước mắt Thành lập Tổ hội nghề nghiệp nuôi cá lồng Xuân Minh trong quý 2/2022.

Chỉ đạo nhân dân, kêu gọi thu hút các doanh nghiệp đầu tư tích tụ đất đai để sản xuất nông nghiệp công nghệ cao đảm bảo kế hoạch tích tụ đất đai theo chỉ tiêu huyện giao năm 2022 là 10 ha đất. Khuyến khích các hộ đang chăn nuôi trang trại, gia trại, hộ sản xuất nông nghiệp công nghệ cao nhà màn, nhà lưới tiếp tục mở rộng quy mô, diện tích vườn và chuồng trại, tổng đàn trong thời gian tới.

Thành lập đoàn kiểm tra tình hình dịch bệnh trên hoa màu của nhân dân nhất là sâu bệnh hại cây lúa vụ xuân hè, bệnh khảm lá trên cây sắn, sâu róm phá hoại cây keo, phối hợp với trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện khuyến cáo để nhân dân phòng chống dịch bệnh; Chỉ đạo các khu phố toàn thị trấn Tổ chức tiêm phòng đợt 1 đợt 2 cho đàn gia súc, gia cầm năm 2022 không để kéo dài quá 15 ngày/ đợt tiêm phòng, có biện pháp xử lý vi phạm hành chính đối với những hộ gia đình chống đối không thực hiện tiêm phòng cho gia súc, gia cầm để nguy cơ lây lan dịch bệnh.

Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về tài nguyên, khoáng sản; chấm dứt tình trạng tự ý san lấp đất trái phép. Tập trung giải quyết dứt điểm các đơn thư, các vụ việc liên quan đến đất đai. Chỉ đạo Tổ rà soát đất đai thị trấn hoàn thành việc rà soát các loại đất tại các khu phố, các cơ quan trên địa bàn thị trấn. Kịp thời tổng hợp kết quả báo cáo BTV đảng ủy chỉ đạo đưa vào đấu giá, thầu khoán tăng thu cho ngân sách thị trấn hoàn thành tổng hợp báo cáo trong tháng 4/2022.

Chỉ đạo Đội quản lý trật tự xây dựng Đô thị phối hợp các ngành liên quan các khu phố làm tốt công tác quản lý hành lang vĩa hè, hành lang ATGT. Kiên quyết xử lý các Tổ chức, cá nhân lấn chiếm hành lang vữa hè để vật liệu xây dựng, kinh doanh buôn bán, lắp biển quảng cáo, xây dựng trái phép....theo quy định của pháp luật.

Tập trung chỉ đạo bộ phận ngân sách thị trấn hoàn thiện phương án, kế hoạch thu quỹ địa phương năm 2022, trình Chủ tịch UBND phê duyệt, rà soát các hộ đang thuê, thầu ki ốt chợ, hộ thầu Chợ, thầu đất 5% đất ao, hồ và các loại đất khác, khẩn trương thanh lý hợp đồng thầu khoán. Tham mưu cho UBND thị trấn tổ chức đấu giá, thầu lại đảm bảo tăng tận thu ngân sách địa phương.

Chỉ đạo BQL các khu phố xây dựng kế hoạch thu nhân dân đóng góp năm 2022 phải được nhân dân khu phố bàn bạc thống nhất trên cơ sở tự nguyện. Các khu phố trình Chủ tịch UBND thị trấn phê duyệt trước khi tổ chức thu.

Chỉ đạo các trường học Mầm non, Tiểu học, THCS tập trung hoàn thiện kế hoạch năm học, chuẩn bị tốt báo cáo đánh gia tổng kết năm học 2021 - 2022; Chuẩn bị cho xét, thi tốt nghiệp khối lớp cuối cấp, thi xét tuyển lớp đầu cấp năm học 2022 - 2023. Tổng hợp báo cáo Đảng ủy, UBND thị trấn về cơ sở vật chất phục vụ cho năm học mới 2022 - 2023. Nhất là trường tiểu học Xuân Cẩm phải hoàn thiện các điều kiện để được công nhận trường đạt chuẩn mức độ 2 trong năm 2022. Các chi đoàn trường THCS, Tiểu học phải tổ chức Lễ bàn giao các cháu thiếu nhi, đội viên, đoàn viên về sinh hoạt tại nơi cư trú cho Đoàn TN thị trấn quản lý trong dịp nghĩ hè năm 2022.

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 128 của Chính phủ về thích ứngan toàn linh hoạt kiểm soát dịch bệnh Covid-19 đặc biệt là thực hiện hiệu quả nguyên tắc: "5K + vắc xin, thuốc điều trị + công nghệ + ý thức của Nhân dân,"Trong phòng, chống dịch; tuyên truyền, hướng dẫn, phổ biến, kiến thức phòng chống dịch và điều trị F0 không có triệu chứng và triệu chứng nhẹ tại nhà theo hướng dẫn của ngành y tế. Nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe Nhân dân, đặc biệt là chăm sóc người bệnh hậu Covid-19, triển khai tiêm vắc xin cho trẻ em từ 05 - 12 tuổi.

Chỉ đạo văn phòng UBND phối hợp với Chủ tịch Công đoàn cơ quan thị trấn hoàn thiện báo cáo đánh giá kết quả hoạt động Công đoàn năm 2021, xây dựng kế hoạch nhiệm vụ công đoàn năm 2022 tổ chức Hội nghị CBCC, người lao động năm 2022 trong tháng 4/2022.

UBND thị trấn tiếp tục duy trì thực hiện giao ban, chào cờ sáng thứ 2 hằng tuần và Tổ trực tuần theo dõi nề nếp chấm công chuyên cần hàng tuần, tháng, năm. Tăng cường duy trì nề nếp kỷ luật, kỹ cương hành chính trong cơ quan đơn vị. Chỉ đạo CBCC thực hiện nghiêm công tác CCHC công, tiếp cận xử lý các loại văn bản quản lý trên môi trường điện tử, duy trì dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 từng bước xây dựng hoàn thiện Chính quyền điện tử.

Tiếp tục triển khai, thực hiện Chỉ thị của BTV Huyện ủy về "Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự - quốc phòng năm 2022". Chỉ đạo thực hiện tốt công tác huấn luyện dân quân năm thứ nhất cụm tại xã Xuân Dương, tổ chức huấn luyện dân quân tự vệ, lực lượng rộng rãi năm 2022 theo kế hoạch. Lập danh sách thanh niên độ tuổi từ 17 đến 25 sẳn sàng phục vụ cho khám tuyển nghĩa vụ quân sự theo yêu cầu. Chuẩn bị lực lượng, phương tiện sẵn sàng tham gia phòng chống thiên tai, tìm kiếm, cứu nạn khi có tình huống xảy ra.

Chỉ đạo Công an thị trấn tăng cường công tác tuần tra, nắm chắc địa bàn, quản lý tốt đối tượng. Kịp thời phát hiện, ngăn chặn có hiệu quả các loại tội phạm và vi phạm pháp luật. Tham mưu cho Đảng ủy, UBND chỉ đạo triển khai Đề án 06 của Bộ công an về cập nhật dữ liệu Quốc gia, chuyển đổi số; tăng cường quản lý hành chính về TTXH, các ngành nghề kinh doanh có điều kiện, làm tốt công tác PCCC. Đảm bảo giữ gìn ANTT - ATXH tại địa phương trong quý 2 và cả năm 2022.


-
Đối với MTTQ và các Tổ chức chính trị, xã hội.

Tập trung sơ kết quý 1, triển khai nhiệm vụ quý 2 năm 2022. Đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, của tỉnh, của huyện, tuyên truyền các sự kiện lịch sử, chính trị trọng đại, các ngày lễ lớn của đất nước, nhiệm vụ chính trị của địa phương. Trong đó tập trung tuyên truyền kỷ niệm 47 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước 30/4/1975 - 30/4/2022; 132 năm ngày sinh chủ tịch Hồ Chí Minh 19/5/1890 - 19/5/2022 đến toàn thể đoàn viên, hội viên, các tầng lớp nhân dân. Phát động sâu rộng các phong trào thi đua yêu nước thiết thực. Tổ chức thực hiện hiệu quả chương trình chung tay xây dựng đô thị văn minh - công dân thân thiện; tuyên truyền và phối hợp trạm y tế, các khu phố trong công tác phòng, chống dịch Covid - 19.

Mặt trận Tổ quốc phối hợp với HĐND thị trấn xây dựng kế hoạch tiếp xúc giữa cử tri với đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp. Chuẩn bị các nội dung tổ chức hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch UBND thị trấn với nhân dân năm 2022. Phối hợp tham gia công tác giám sát và phản biện xã hội; tích cực rà soát các quy chế phối hợp trong quản lý bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy, phòng chống bạo lực gia đình, trẻ em, đảm bảo ANTT.

Các tổ chức đoàn thể thị trấn tăng cường công tác quản lý các nguồn vốn vay của các ngân hàng được giao nhận ủy thác. Vận động nhân dân và Hội viên, đoàn viên thực hiện tốt các chủ trương của đảng, pháp luật của Nhà nước. Xây dựng các mô hình hội viên tiêu biểu, kiểu mẫu trong phát triển kinh tế để nhân rộng điển hình.


-
Đối với cấp ủy, chi bộ trực thuộc đảng bộ.

Tập trung chỉ đạo quyết liệt công tác tổ chức Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025 theo đúng nội dung kế hoạch số 108 - KH/HU ngày 06/4/2022 của huyện ủy Thường Xuân về Tổ chức Đại hội chi bộ trực thuộc đảng bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025 và kế hoạch số 43 - KH/ĐU ngày 14/3/2022 của đảng ủy thị trấn về Đại hội kiện toàn cấp ủy, chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025 hoàn thành trong tháng 5/2022.

Chỉ đạo, lãnh đạo khu phố, nhân dân, cán bộ, viên chức cơ quan tích cực đổi mới, đoàn kết, sáng tạo thi đua lao động, sản xuất, kinh doanh để xây dựng khu phố, cơ quan, đơn vị mình ngày càng phát triển vững mạnh toàn diện.

Thường xuyên quan tâm xây dựng và phát triển chi bộ, bồi dưỡng kết nạp đảng viên, nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng tại chi bộ, xây dựng khối đại đoàn kết trong chi bộ đảng trong khu dân cư và cơ quan, đơn vị. Nâng cao ý thức trách nhiệm nêu gương, nhất là người đứng đầu, đấu tranh phê và tự phê bình. Kịp thời phát hiện để ngăn chặn các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ. Thực hiện tốt quy định số 37 - QĐ/TW, ngày 25/10/2021 của BCH Trung ương đảng Quy định về những điều đảng viên không được làm. Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chủ đề toàn khóa và năm 2022.

Nhiệm vụ công tác quý 2/2022 có ý nghĩa rất quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của cả năm 2022, với khối lượng công việc còn nhiều, về thời cơ, thuận lợi và những khó khăn, thách thức đan xen. Để sớm hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch Nghị quyết đề ra, yêu cầu mỗi cán bộ công chức, mỗi cá nhân và từng tập thể cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ các tổ chức chính trị, xã hội các Chi bộ, các cơ quan, đơn vị trực thuộc đảng bộ thị trấn. Cần phải khơi dậy tinh thần khát vọng cống hiến, ý chí vươn lên bằng nội lực. Đặc biệt là các đồng chí UV, BCH Đảng bộ, các đồng chí cán bộ chủ chốt phải nỗ lực, cố gắng đoàn kết thống nhất, nêu cao trách nhiệm, hết lòng, hết sức vì sự phát triển chung của thị trấn. Để thực hiện thắng lợi mục tiêu nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và tạo tiền đề để hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2022.


Tin bài Hà Huy Hiền PBT đảng ủy thị trấn Thường Xuân

Từ khóa bài viết: