Đảng ủy Thị trấn Thường Xuân tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu 60 năm; 55 năm; 50 năm; 45 năm; 40 và 30 năm tuổi Đảng

Ngày 11/10/2023 07:10:14

Ngày 06/10/2023 Đảng ủy Thị trấn Thường Xuân long trọng tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu 60 năm; 55 năm; 50 năm; 45 năm; 40 và 30 năm tuổi Đảng

Dự buổi Lễ có đồng chí Lương Văn Tám, Ủy viên Ban Thường vụ huyện ủy, Phó chủ tịch HĐND huyện; Đồng chí Nguyễn Tiến Dũng, Ủy viên Ban thường vụ huyện ủy, Trưởng công an huyện; Đồng chí Hoàng Sỹ Hùng, Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy; Đồng chí Lương Thị Thanh, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND thị trấn; Các đồng chí Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội; các đồng chí Bí thư, phó bí thư chi bộ các khu phố, đảng viên và người thân trong gia đình đảng viên được tặng huy hiệu đảng cũng có mặt đến dự.

Nhân dịp này, Đảng ủy Thị trấn Thường Xuân trao Huy hiệu Đảng cho cho 20 đảng viên từ 30 đến 60 năm tuổi Đảng. Trong đó có 06 đồng chí nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng, 06 đồng chí nhận truy tặng Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng, 01 đồng chí nhận truy tặng Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng, 01 đồng chí nhận truy tặng Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng; 04 đồng chí nhận truy tặng Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng và 02 đồng chí nhận Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng.

Phát biểu tại buổi lễ,đồng chí Lương Văn Tám, Ủy viên Ban Thường vụ huyện ủy, Phó chủ tịch HĐND huyệnnhấn mạnh các đồng chí nhận Huy hiệu Đảng hôm nay là những đảng viên tiêu biểu gương mẫu về đạo đức, lối sống, có tư tưởng chính trị vững vàng, kiên định mục tiêu, lý tưởng của Đảng, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của người đảng viên. Thể hiện sự ghi nhận, đánh giá cao của Đảng, Nhà nước và Nhân dân về những công lao, đóng góp của các đồng chí đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Đây là niềm vinh dự, tự hào của các đồng chí và gia đình nói riêng và của Đảng bộ thị trấn Thường Xuân nói chung. Quá trình học tập, rèn luyện, phấn đấu, trưởng thành và sự nghiệp hoạt động cách mạng của các đồng chí là tấm gương sáng để thế hệ đảng viên hôm nay học tập, noi theo.

Các đồng chí đảng viên vinh dự được nhận Huy hiệu Đảng đợt này đều bày tỏ niềm xúc động trước sự quan tâm, ghi nhận của Đảng đối với các đảng viên và nguyện hứa sẽ tiếp tục nêu cao vai trò tiền phong, gương mẫu, đóng góp trí tuệ, sức lực cho sự nghiệp cách mạng;là tấm gương sáng trongxây dựng khối đoàn kết, thống nhất trong tổ chức Đảng ở địa phương;giáo dục đảng viên trẻ,vận động gia đình, nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chung tay xây dựng thị trấn Thường Xuân ngày càng phát triển, văn minh giàu đẹp.

Tin bài và ảnh: Nguyễn Thị Huyền, Công chức Văn hóa xã hội.

Đảng ủy Thị trấn Thường Xuân tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu 60 năm; 55 năm; 50 năm; 45 năm; 40 và 30 năm tuổi Đảng

Đăng lúc: 11/10/2023 07:10:14 (GMT+7)

Ngày 06/10/2023 Đảng ủy Thị trấn Thường Xuân long trọng tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu 60 năm; 55 năm; 50 năm; 45 năm; 40 và 30 năm tuổi Đảng

Dự buổi Lễ có đồng chí Lương Văn Tám, Ủy viên Ban Thường vụ huyện ủy, Phó chủ tịch HĐND huyện; Đồng chí Nguyễn Tiến Dũng, Ủy viên Ban thường vụ huyện ủy, Trưởng công an huyện; Đồng chí Hoàng Sỹ Hùng, Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy; Đồng chí Lương Thị Thanh, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND thị trấn; Các đồng chí Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội; các đồng chí Bí thư, phó bí thư chi bộ các khu phố, đảng viên và người thân trong gia đình đảng viên được tặng huy hiệu đảng cũng có mặt đến dự.

Nhân dịp này, Đảng ủy Thị trấn Thường Xuân trao Huy hiệu Đảng cho cho 20 đảng viên từ 30 đến 60 năm tuổi Đảng. Trong đó có 06 đồng chí nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng, 06 đồng chí nhận truy tặng Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng, 01 đồng chí nhận truy tặng Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng, 01 đồng chí nhận truy tặng Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng; 04 đồng chí nhận truy tặng Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng và 02 đồng chí nhận Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng.

Phát biểu tại buổi lễ,đồng chí Lương Văn Tám, Ủy viên Ban Thường vụ huyện ủy, Phó chủ tịch HĐND huyệnnhấn mạnh các đồng chí nhận Huy hiệu Đảng hôm nay là những đảng viên tiêu biểu gương mẫu về đạo đức, lối sống, có tư tưởng chính trị vững vàng, kiên định mục tiêu, lý tưởng của Đảng, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của người đảng viên. Thể hiện sự ghi nhận, đánh giá cao của Đảng, Nhà nước và Nhân dân về những công lao, đóng góp của các đồng chí đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Đây là niềm vinh dự, tự hào của các đồng chí và gia đình nói riêng và của Đảng bộ thị trấn Thường Xuân nói chung. Quá trình học tập, rèn luyện, phấn đấu, trưởng thành và sự nghiệp hoạt động cách mạng của các đồng chí là tấm gương sáng để thế hệ đảng viên hôm nay học tập, noi theo.

Các đồng chí đảng viên vinh dự được nhận Huy hiệu Đảng đợt này đều bày tỏ niềm xúc động trước sự quan tâm, ghi nhận của Đảng đối với các đảng viên và nguyện hứa sẽ tiếp tục nêu cao vai trò tiền phong, gương mẫu, đóng góp trí tuệ, sức lực cho sự nghiệp cách mạng;là tấm gương sáng trongxây dựng khối đoàn kết, thống nhất trong tổ chức Đảng ở địa phương;giáo dục đảng viên trẻ,vận động gia đình, nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chung tay xây dựng thị trấn Thường Xuân ngày càng phát triển, văn minh giàu đẹp.

Tin bài và ảnh: Nguyễn Thị Huyền, Công chức Văn hóa xã hội.