HĐND thị trấn Thường Xuân đã tổ chức kỳ họp thứ bảy bầu bổ sung chức danh Chủ tịch UBND thị trấn Thường Xuân, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Ngày 11/10/2023 07:10:14

Chiều ngày 06/10/2023, HĐND thị trấn Thường Xuân đã tổ chức kỳ họp thứ bảy bầu bổ sung chức danh Chủ tịch UBND thị trấn Thường Xuân, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Tới dự và chỉ đạo kỳ họp có đồng chí Lương Văn Tám, Ủy viên Ban Thường vụ huyện ủy, Phó chủ tịch HĐND huyện; Đồng chí Nguyễn Tiến Dũng, Ủy viên Ban thường vụ huyện ủy, Trưởng công an huyện; Đồng chí Hoàng Sỹ Hùng, Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy; Đồng chí Lương Thị Thanh, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND thị trấn; Các đồng chí Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội; các đồng chí Bí thư chi bộ, trưởng các các khu phố cùng các ông bà là Đại biểu HĐND thị trấn khóa II, nhiệm kỳ 2021-2026 đã về dự.

Tại kỳ họp đã thực hiện quy trình miễn nhiệm chức danh chủ tịch UBND thị trấn khóa II, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Hoàng Sỹ Hùng do công tác cán bộ. Các đại biểu đã bỏ phiếu bầu bổ sung đối với ông Cầm Bá Huyến, Phó Bí thư Đảng thị trấn nhiệm kỳ 2020 - 2025 giữ chức vụ Chủ tịch UBND thị trấn nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Đại biểu HĐND thị trấn đã tiến hành biểu quyết lấy ý kiến nhất trí về nhân sự được giới thiệu và tiến hành bầu bằng phiếu kín. Kết quả ông Cầm Bá Huyến trúng cử vào chức danh Chủ tịch UBND thị trấn nhiệm kỳ 2021- 2026, với tỷ lệ phiếu bầu đạt 23/23 phiếu ( bằng 100%) tại kỳ họp.

Phát biểu ra mắt nhận nhiệm vụ, Ông Cầm Bá Huyến - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND thị trấn Thường Xuân trân trọng cảm ơn Ban Thường vụ Huyện ủy, các ông bà đại biểu HĐND thị trấn đã tín nhiệm bầu với số phiếu tín nhiệm cao. Trên cương vị công tác mới của mình, ông mong muốn tiếp tục được sự quan tâm giúp đỡ của các cấp, các ngành đặc biệt là cán bộ nhân dân thị trấn. Đồng thời bày tỏ sự quyết tâm nỗ lực để cùng cấp ủy, chính quyền và nhân dân xây dựng thị trấn Thường Xuân ngày càng phát triển hơn.
Trên tinh thần dân chủ, đoàn kết, kỳ họp thứ bảy HĐND thị trấn Thường Xuân khóa II, nhiệm kỳ 2021-2026 đã thành công tốt đẹp.

Tin bài và ảnh: Nguyễn Thị Huyền, Công chức Văn hóa xã hội.

HĐND thị trấn Thường Xuân đã tổ chức kỳ họp thứ bảy bầu bổ sung chức danh Chủ tịch UBND thị trấn Thường Xuân, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Đăng lúc: 11/10/2023 07:10:14 (GMT+7)

Chiều ngày 06/10/2023, HĐND thị trấn Thường Xuân đã tổ chức kỳ họp thứ bảy bầu bổ sung chức danh Chủ tịch UBND thị trấn Thường Xuân, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Tới dự và chỉ đạo kỳ họp có đồng chí Lương Văn Tám, Ủy viên Ban Thường vụ huyện ủy, Phó chủ tịch HĐND huyện; Đồng chí Nguyễn Tiến Dũng, Ủy viên Ban thường vụ huyện ủy, Trưởng công an huyện; Đồng chí Hoàng Sỹ Hùng, Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy; Đồng chí Lương Thị Thanh, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND thị trấn; Các đồng chí Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội; các đồng chí Bí thư chi bộ, trưởng các các khu phố cùng các ông bà là Đại biểu HĐND thị trấn khóa II, nhiệm kỳ 2021-2026 đã về dự.

Tại kỳ họp đã thực hiện quy trình miễn nhiệm chức danh chủ tịch UBND thị trấn khóa II, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Hoàng Sỹ Hùng do công tác cán bộ. Các đại biểu đã bỏ phiếu bầu bổ sung đối với ông Cầm Bá Huyến, Phó Bí thư Đảng thị trấn nhiệm kỳ 2020 - 2025 giữ chức vụ Chủ tịch UBND thị trấn nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Đại biểu HĐND thị trấn đã tiến hành biểu quyết lấy ý kiến nhất trí về nhân sự được giới thiệu và tiến hành bầu bằng phiếu kín. Kết quả ông Cầm Bá Huyến trúng cử vào chức danh Chủ tịch UBND thị trấn nhiệm kỳ 2021- 2026, với tỷ lệ phiếu bầu đạt 23/23 phiếu ( bằng 100%) tại kỳ họp.

Phát biểu ra mắt nhận nhiệm vụ, Ông Cầm Bá Huyến - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND thị trấn Thường Xuân trân trọng cảm ơn Ban Thường vụ Huyện ủy, các ông bà đại biểu HĐND thị trấn đã tín nhiệm bầu với số phiếu tín nhiệm cao. Trên cương vị công tác mới của mình, ông mong muốn tiếp tục được sự quan tâm giúp đỡ của các cấp, các ngành đặc biệt là cán bộ nhân dân thị trấn. Đồng thời bày tỏ sự quyết tâm nỗ lực để cùng cấp ủy, chính quyền và nhân dân xây dựng thị trấn Thường Xuân ngày càng phát triển hơn.
Trên tinh thần dân chủ, đoàn kết, kỳ họp thứ bảy HĐND thị trấn Thường Xuân khóa II, nhiệm kỳ 2021-2026 đã thành công tốt đẹp.

Tin bài và ảnh: Nguyễn Thị Huyền, Công chức Văn hóa xã hội.