HỘI NGHỊ CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH CỦA BAN THƯỜNG VỤ HUYỆN ỦY VỀ CÔNG TÁC CÁN BỘ

Ngày 15/08/2023 15:46:51

Thực hiện chương trình công của Huyện ủy Thường Xuân về công tác cán bộ. Chiều ngày 02 tháng 8 năm 2023 tại hội trường UBND thị trấn Thường Xuân diễn ra hội nghị công bố quyết định của Ban thường vụ Huyện ủy về công tác cán bộ

HỘI NGHỊ CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH CỦA BAN THƯỜNG VỤ HUYỆN ỦY VỀ CÔNG TÁC CÁN BỘ

Thực hiện chương trình công của Huyện ủy Thường Xuân về công tác cán bộ. Chiều ngày 02 tháng 8 năm 2023 tại hội trường UBND thị trấn Thường Xuân diễn ra hội nghị công bố quyết định của Ban thường vụ Huyện ủy về công tác cán bộ. Tham dự hội nghị có đồng chí Lê Thanh Hải-Huyện ủy viên, phó trưởng ban Ban tổ chức Huyện ủy Thường Xuân cùng các đồng chí trong đoàn công tác của Huyện; Đại diện thị trấn Thường Xuân có đồng chí Hoàng Sỹ Hùng, Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy-Chủ tịch UBND thị trấn, Các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban chấp hành Đảng ủy thị trấn Thường Xuân.

Thay mặt đoàn công tác đồng chí Đỗ Đình Chung, chuyên viên Ban tổ chức Huyện ủy công bố Quyết định số 1362/QĐ/HU ngày 31/7/2023 của Huyện ủy Thường Xuân đối với đồng chí Lữ Văn Xiêm sinh ngày 10 tháng 4 năm 1984 trưởng công an thị trấn tham gia Ban chấp hành Đảng bộ Thị trấn, nhiệm kỳ 2020-2025; Công bố Quyết định số 1363-QĐ/HU ngày 31/7/2023 của Huyện ủy Thường Xuân đối với đồng Hoàng Văn Tiến sinh ngày 2 tháng 12 năm 1991 Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Thị Trấn nhiệm kỳ 2022-2025 tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ Thị trấn, nhiệm kỳ 2020-2025. Thay mặt đoàn đoàn công tác Huyện ủy, Đồng chí Lê Thanh Hải-Huyện ủy viên, phó trưởng ban Ban tổ chức Huyện ủy Thường Xuân lên trao Quyết định chỉ định Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Thị trấn nhiệm kỳ 2020-2025 cho 2 đồng chí Lữ Văn Xiêm và Hoàng Văn Tiến. Cũng tại hội nghị Đồng chí Lê Thanh Hải đã bày tỏ tình cảm, đồng thời giao nhiệm vụ cho 2 đồng chí được bổ nhiệm vào Ban Chấp hành Đảng bộ Thị Trấn nhiệm kỳ 2020-2025.
3a9de4484f40e61786ee01f7f6157d19.jpg

Các đồng chí trong BTV.BCH Đảng ủy chụp ảnh lưu niệm cùng 2 đồng chí mới được bổ nhiệm

Tin bài và ảnh: Trần Thị Lan. Công chức VHXH

HỘI NGHỊ CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH CỦA BAN THƯỜNG VỤ HUYỆN ỦY VỀ CÔNG TÁC CÁN BỘ

Đăng lúc: 15/08/2023 15:46:51 (GMT+7)

Thực hiện chương trình công của Huyện ủy Thường Xuân về công tác cán bộ. Chiều ngày 02 tháng 8 năm 2023 tại hội trường UBND thị trấn Thường Xuân diễn ra hội nghị công bố quyết định của Ban thường vụ Huyện ủy về công tác cán bộ

HỘI NGHỊ CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH CỦA BAN THƯỜNG VỤ HUYỆN ỦY VỀ CÔNG TÁC CÁN BỘ

Thực hiện chương trình công của Huyện ủy Thường Xuân về công tác cán bộ. Chiều ngày 02 tháng 8 năm 2023 tại hội trường UBND thị trấn Thường Xuân diễn ra hội nghị công bố quyết định của Ban thường vụ Huyện ủy về công tác cán bộ. Tham dự hội nghị có đồng chí Lê Thanh Hải-Huyện ủy viên, phó trưởng ban Ban tổ chức Huyện ủy Thường Xuân cùng các đồng chí trong đoàn công tác của Huyện; Đại diện thị trấn Thường Xuân có đồng chí Hoàng Sỹ Hùng, Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy-Chủ tịch UBND thị trấn, Các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban chấp hành Đảng ủy thị trấn Thường Xuân.

Thay mặt đoàn công tác đồng chí Đỗ Đình Chung, chuyên viên Ban tổ chức Huyện ủy công bố Quyết định số 1362/QĐ/HU ngày 31/7/2023 của Huyện ủy Thường Xuân đối với đồng chí Lữ Văn Xiêm sinh ngày 10 tháng 4 năm 1984 trưởng công an thị trấn tham gia Ban chấp hành Đảng bộ Thị trấn, nhiệm kỳ 2020-2025; Công bố Quyết định số 1363-QĐ/HU ngày 31/7/2023 của Huyện ủy Thường Xuân đối với đồng Hoàng Văn Tiến sinh ngày 2 tháng 12 năm 1991 Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Thị Trấn nhiệm kỳ 2022-2025 tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ Thị trấn, nhiệm kỳ 2020-2025. Thay mặt đoàn đoàn công tác Huyện ủy, Đồng chí Lê Thanh Hải-Huyện ủy viên, phó trưởng ban Ban tổ chức Huyện ủy Thường Xuân lên trao Quyết định chỉ định Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Thị trấn nhiệm kỳ 2020-2025 cho 2 đồng chí Lữ Văn Xiêm và Hoàng Văn Tiến. Cũng tại hội nghị Đồng chí Lê Thanh Hải đã bày tỏ tình cảm, đồng thời giao nhiệm vụ cho 2 đồng chí được bổ nhiệm vào Ban Chấp hành Đảng bộ Thị Trấn nhiệm kỳ 2020-2025.
3a9de4484f40e61786ee01f7f6157d19.jpg

Các đồng chí trong BTV.BCH Đảng ủy chụp ảnh lưu niệm cùng 2 đồng chí mới được bổ nhiệm

Tin bài và ảnh: Trần Thị Lan. Công chức VHXH
0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)