Hội nghị tư vấn, giới thiệu việc làm

Ngày 06/06/2024 10:34:57

Chiều ngày 22/04/2024 tại Hội trường UBND thị trấn Thường Xuân diễn ra Hội nghị tư vấn, giới thiệu việc làm dành cho người lao động tại cụm gồm các xã Lương Sơn, Ngọc Phụng, Xuân Dương, Thọ Thanh và thị trấn Thường Xuân

Thực hiện Công văn số 794 SLĐTBXH-LĐVL ngày 28 tháng 02 năm 2024 của Sở Lao động – Thương binh xã hội tỉnh Thanh Hóa về việc phối hợp với Trung tâm Dịch vụ việc làm tổ chức các Hội nghị tư vấn, giới thiệu việc làm trên địa bàn tỉnh.

Thực hiện Kế hoạch số 209/KH-TTDVVL ngày 13 tháng 5 năm 2024 của Trung tâm Dịch vụ việc làm Thanh Hóa về việc Tổ chức các Hội nghị tư vấn - giới thiệu việc làm tại huyện Thường Xuân tháng 5/2024.

Chiều ngày 22/04/2024 tại Hội trường UBND thị trấn Thường Xuân diễn ra Hội nghị tư vấn, giới thiệuviệc làm dành cho người lao động tại cụm gồm các xã Lương Sơn, Ngọc Phụng, Xuân Dương, Thọ Thanh và thị trấn Thường Xuân nhằm nâng cao hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền cho người lao động, cung cấp thông tin về chính sách pháp luật, thị trường lao động, hỗ trợ tạo việc làm bền vững cho người lao động, đặc biệt là người lao động tại các huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo của tỉnh góp phần giảm nghèo bền vững theo tinh thần Quyết định số 90 của Thủ tướng Chính phủ.

Về dự Hội nghị có các đồng chí

- Đại diện Trung tâm Dịch vụ việc làm Thanh Hóa:

Ông Lê Ngọc Hảo – Giám đốc Trung tâm

- Đại diện UBND huyện Thường Xuân:

Ông Cầm Bá Kình – Phó phòng Lao động – Thương binh xã hội huyện Thường Xuân.

- Đại diện UBND thị trấn:

Đ/c Lương Thị Thanh-PBT.TTĐU-CT.HĐND; Đồng chí Cầm Bá Huyến-PBT.CTUBND thị trấn Thường Xuân; Đồng Chí Lương Văn Thỏa-UV.BCH-PCT UBND cùng các đồng chí trưởng các hội đoàn thể, công chức CSXH và hơn 250 lao động của các xã Lương Sơn, Ngọc Phụng, Xuân Dương, Thọ Thanh và thị trấn Thường Xuân.

Về phía các đơn vị tham gia tư vấn, tuyển dụng:

Có sự tham gia của đại diện

- Công ty TNHH một thành viên TCE Jeans

- Công ty CP tập đoàn cung ứng nhân lực & xuất nhập khẩu Thiên Ân

Ông Lê Ngọc Hảo – Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm Thanh Hóa phát biểu khai mạc Hội nghị ; Cán bộ Trung tâm Dịch vụ việc làm Thanh Hóa trình bày nội dung chương trình tư vấn, giới thiệu việc làm trong và ngoài nước.

Môt số hình ảnh tại hội nghị

7d166705c97d6923306c.jpg


bea0bcb312cbb295ebda.jpg

Chương trình hội nghị tư vấn việc làm nhằm nâng cao hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền cho người lao động, cung cấp thông tin về chính sách pháp luật, thị trường lao động, hỗ trợ tạo việc làm bền vững cho người lao động góp phần xóa đối giảm nghèo nhanh và bền vững, giúp người lao động có nguồn thu nhập, tạo tiền đề để phát triển kinh tế gia đình đem lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

Người thực hiện: Trần Thị Lan-CC.VHXH

Hội nghị tư vấn, giới thiệu việc làm

Đăng lúc: 06/06/2024 10:34:57 (GMT+7)

Chiều ngày 22/04/2024 tại Hội trường UBND thị trấn Thường Xuân diễn ra Hội nghị tư vấn, giới thiệu việc làm dành cho người lao động tại cụm gồm các xã Lương Sơn, Ngọc Phụng, Xuân Dương, Thọ Thanh và thị trấn Thường Xuân

Thực hiện Công văn số 794 SLĐTBXH-LĐVL ngày 28 tháng 02 năm 2024 của Sở Lao động – Thương binh xã hội tỉnh Thanh Hóa về việc phối hợp với Trung tâm Dịch vụ việc làm tổ chức các Hội nghị tư vấn, giới thiệu việc làm trên địa bàn tỉnh.

Thực hiện Kế hoạch số 209/KH-TTDVVL ngày 13 tháng 5 năm 2024 của Trung tâm Dịch vụ việc làm Thanh Hóa về việc Tổ chức các Hội nghị tư vấn - giới thiệu việc làm tại huyện Thường Xuân tháng 5/2024.

Chiều ngày 22/04/2024 tại Hội trường UBND thị trấn Thường Xuân diễn ra Hội nghị tư vấn, giới thiệuviệc làm dành cho người lao động tại cụm gồm các xã Lương Sơn, Ngọc Phụng, Xuân Dương, Thọ Thanh và thị trấn Thường Xuân nhằm nâng cao hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền cho người lao động, cung cấp thông tin về chính sách pháp luật, thị trường lao động, hỗ trợ tạo việc làm bền vững cho người lao động, đặc biệt là người lao động tại các huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo của tỉnh góp phần giảm nghèo bền vững theo tinh thần Quyết định số 90 của Thủ tướng Chính phủ.

Về dự Hội nghị có các đồng chí

- Đại diện Trung tâm Dịch vụ việc làm Thanh Hóa:

Ông Lê Ngọc Hảo – Giám đốc Trung tâm

- Đại diện UBND huyện Thường Xuân:

Ông Cầm Bá Kình – Phó phòng Lao động – Thương binh xã hội huyện Thường Xuân.

- Đại diện UBND thị trấn:

Đ/c Lương Thị Thanh-PBT.TTĐU-CT.HĐND; Đồng chí Cầm Bá Huyến-PBT.CTUBND thị trấn Thường Xuân; Đồng Chí Lương Văn Thỏa-UV.BCH-PCT UBND cùng các đồng chí trưởng các hội đoàn thể, công chức CSXH và hơn 250 lao động của các xã Lương Sơn, Ngọc Phụng, Xuân Dương, Thọ Thanh và thị trấn Thường Xuân.

Về phía các đơn vị tham gia tư vấn, tuyển dụng:

Có sự tham gia của đại diện

- Công ty TNHH một thành viên TCE Jeans

- Công ty CP tập đoàn cung ứng nhân lực & xuất nhập khẩu Thiên Ân

Ông Lê Ngọc Hảo – Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm Thanh Hóa phát biểu khai mạc Hội nghị ; Cán bộ Trung tâm Dịch vụ việc làm Thanh Hóa trình bày nội dung chương trình tư vấn, giới thiệu việc làm trong và ngoài nước.

Môt số hình ảnh tại hội nghị

7d166705c97d6923306c.jpg


bea0bcb312cbb295ebda.jpg

Chương trình hội nghị tư vấn việc làm nhằm nâng cao hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền cho người lao động, cung cấp thông tin về chính sách pháp luật, thị trường lao động, hỗ trợ tạo việc làm bền vững cho người lao động góp phần xóa đối giảm nghèo nhanh và bền vững, giúp người lao động có nguồn thu nhập, tạo tiền đề để phát triển kinh tế gia đình đem lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

Người thực hiện: Trần Thị Lan-CC.VHXH

0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)