KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2023-2024

Ngày 07/09/2023 13:43:22

Hoà trong không khí vui tươi phấn khởi đưa trẻ tới trường trên khắp cả nước chào đón ngày khai trường. Sáng ngày 5/9/2023 các nhà trường trên địa bàn Thị trấn Thường Xuân tổ chức khai giảng năm học mới 2023-2024.

KHAI GIẢNG NĂM HỌC MỚI 2023-2024

Hoà trong không khí vui tươi phấn khởi đưa trẻ tới trường trên khắp cả nước chào đón ngày khai trường. Sáng ngày 5/9/2023 các nhà trường trên địa bàn Thị trấn Thường Xuân tổ chức khai giảng năm học mới 2023-2024.

Lãnh đạo Đảng ủy-HĐND-UBND-MTTQ, các ban ngành đoàn thể, công chức chuyên môn đã tham dự lễ khai giảng năm học mới 2023-2024 tại 6 nhà trường.

Năm học 2022-2023 tổng số học sinh của 6 nhà trường trên toàn Thị là 2.686 em, trong đó số học sinh được tuyển mới là 553 em, học sinh ngoại tuyến là 38 em; Tổng số cán bộ giáo viên là 221 Thầy Cô. Trong năm học vừa qua giáo dục Thị Trấn luôn đứng ở vị trí thứ nhất về chất lượng giáo dục, về cơ sở vật chất của huyện Thường Xuân, đội ngủ Giáo viên ngày càng được chuẩn hóa về trình độ chuyên môn đáp ứng nhu cầu thực tế giáo dục mũi nhọn của huyện nhà, chất lượng học sinh ngày càng được nâng lên rõ rệt, Qua các kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh, giao lưu câu lạc bộ cấp huyện, các học sinh của 6 nhà trường luôn đứng ở vị trí tốp đầu của huyện Thường Xuân. Số học sinh đạt học sinh giỏi cấp tỉnh là 45 em, Học sinh giỏi cấp huyện là 222 em, học sinh giỏi cấp trường là 815 em;

Cũng trong dịp ngày khai giảng năm học 2023-2024 Thầy và trò trường Tiểu học Xuân Cẩm vinh dự được đón nhận cờ thi đua của chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa trao tặng. Thay mặt cho UBND huyện Thường Xuân đồng chí Vi Ngọc Tuấn-huyện ủy viên-PCT.UBND huyện thừa ủy quyền lên trao cờ thi đua cho Thầy và trò trường tiểu học Xuân Cẩm.
z4667371211698_6190d4f63ed5ea4cc2d64b4f63d12d57 (1).jpg

Đồng chí Vi Ngọc Tuấn-Huyện ủy viên-PCT.UBND huyện trao cờ thi đua của UBND tỉnh Thanh Hóa.

Trong năm học mới 2023-2024 cả 6 nhà trường trên địa bàn thị trấn có tổng số cán bộ giáo viên,công nhân viên nhà trường là 223 đồng chí; Tổng số học sinh 2.678 em , số học sinh ngoại tuyến là 73 em; với 88 lớp.

Để luôn xứng đáng là đơn vị đi đầu của nền giáo dục Huyện nhà, Ngay từ đầu năm 2023, Đảng ủy - HĐND- UBND thị trấn đã ban hành nghị quyết về phát triển giáo dục trên địa bàn thị, các kế hoạch, văn bản triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển giáo dục năm 2023. Chỉ đạo thực hiện tốt các văn bản, chỉ thị của cấp trên về công tác giáo dục. Trong năm học 2023-2024 tất cả 6 nhà trường trên địa bàn Thị luôn chú trọng đổi mới mạnh mẽ, đồng bộ về nội dung, hình thức, phương pháp dạy học, kiểm tra, đánh giá theo hướng phát triển toàn diện phẩm chất và năng lực người học. Chú trọng giáo dục lý tưởng, truyền thống, đạo đức, kỹ năng sống; phát huy tính tích cực, chủ động, năng lực sáng tạo của học sinh. Mở rộng, nâng cao chất lượng dạy học môn tin học, môn ngoại ngữ ở trường tiểu học, THCS.

Với khí thế và quyết tâm cao, hy vọng năm học 2023-2024 tiếp tục là năm học gặt hái được nhiều thành tích của Thầy và trò các đơn vị nhà trường trên địa bàn thị trấn Thường Xuân.

Sau đây là một số hình ảnh khai giảng năm học mới tại các nhà trường.
z4665356221946_3781a30aa4c61aab8af18e3578c2e556.jpg

Khai giảng tại trường TH Thị Trấn
z4665493083102_dc5ec1aa9eb51d288da5a44b9c87615d.jpg
Trường Tiểu học Xuân Cẩm

z4665410790079_804b5b1254ee8a1d66aca1c1b470c2f7.jpg
Khai giảng tại trường THCS Thị Trấn
z4665366440156_550bd37b4eb5c5b57d4a25676d6204c6.jpg
Trường MN Xuân cẩm

z4665434872161_a2e32c9013196956beb16cf91bcff1fb.jpg
Tiết mục văn nghệ của trường MN Thị Trấn

z4665630887757_4fc69d05216201ea26f376061c239ef2.jpg
Khai giảng tại trưởng THCS Xuân cẩm
Tin bài và ảnh: Trần Thị Lan-Công chức VHXH

KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2023-2024

Đăng lúc: 07/09/2023 13:43:22 (GMT+7)

Hoà trong không khí vui tươi phấn khởi đưa trẻ tới trường trên khắp cả nước chào đón ngày khai trường. Sáng ngày 5/9/2023 các nhà trường trên địa bàn Thị trấn Thường Xuân tổ chức khai giảng năm học mới 2023-2024.

KHAI GIẢNG NĂM HỌC MỚI 2023-2024

Hoà trong không khí vui tươi phấn khởi đưa trẻ tới trường trên khắp cả nước chào đón ngày khai trường. Sáng ngày 5/9/2023 các nhà trường trên địa bàn Thị trấn Thường Xuân tổ chức khai giảng năm học mới 2023-2024.

Lãnh đạo Đảng ủy-HĐND-UBND-MTTQ, các ban ngành đoàn thể, công chức chuyên môn đã tham dự lễ khai giảng năm học mới 2023-2024 tại 6 nhà trường.

Năm học 2022-2023 tổng số học sinh của 6 nhà trường trên toàn Thị là 2.686 em, trong đó số học sinh được tuyển mới là 553 em, học sinh ngoại tuyến là 38 em; Tổng số cán bộ giáo viên là 221 Thầy Cô. Trong năm học vừa qua giáo dục Thị Trấn luôn đứng ở vị trí thứ nhất về chất lượng giáo dục, về cơ sở vật chất của huyện Thường Xuân, đội ngủ Giáo viên ngày càng được chuẩn hóa về trình độ chuyên môn đáp ứng nhu cầu thực tế giáo dục mũi nhọn của huyện nhà, chất lượng học sinh ngày càng được nâng lên rõ rệt, Qua các kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh, giao lưu câu lạc bộ cấp huyện, các học sinh của 6 nhà trường luôn đứng ở vị trí tốp đầu của huyện Thường Xuân. Số học sinh đạt học sinh giỏi cấp tỉnh là 45 em, Học sinh giỏi cấp huyện là 222 em, học sinh giỏi cấp trường là 815 em;

Cũng trong dịp ngày khai giảng năm học 2023-2024 Thầy và trò trường Tiểu học Xuân Cẩm vinh dự được đón nhận cờ thi đua của chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa trao tặng. Thay mặt cho UBND huyện Thường Xuân đồng chí Vi Ngọc Tuấn-huyện ủy viên-PCT.UBND huyện thừa ủy quyền lên trao cờ thi đua cho Thầy và trò trường tiểu học Xuân Cẩm.
z4667371211698_6190d4f63ed5ea4cc2d64b4f63d12d57 (1).jpg

Đồng chí Vi Ngọc Tuấn-Huyện ủy viên-PCT.UBND huyện trao cờ thi đua của UBND tỉnh Thanh Hóa.

Trong năm học mới 2023-2024 cả 6 nhà trường trên địa bàn thị trấn có tổng số cán bộ giáo viên,công nhân viên nhà trường là 223 đồng chí; Tổng số học sinh 2.678 em , số học sinh ngoại tuyến là 73 em; với 88 lớp.

Để luôn xứng đáng là đơn vị đi đầu của nền giáo dục Huyện nhà, Ngay từ đầu năm 2023, Đảng ủy - HĐND- UBND thị trấn đã ban hành nghị quyết về phát triển giáo dục trên địa bàn thị, các kế hoạch, văn bản triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển giáo dục năm 2023. Chỉ đạo thực hiện tốt các văn bản, chỉ thị của cấp trên về công tác giáo dục. Trong năm học 2023-2024 tất cả 6 nhà trường trên địa bàn Thị luôn chú trọng đổi mới mạnh mẽ, đồng bộ về nội dung, hình thức, phương pháp dạy học, kiểm tra, đánh giá theo hướng phát triển toàn diện phẩm chất và năng lực người học. Chú trọng giáo dục lý tưởng, truyền thống, đạo đức, kỹ năng sống; phát huy tính tích cực, chủ động, năng lực sáng tạo của học sinh. Mở rộng, nâng cao chất lượng dạy học môn tin học, môn ngoại ngữ ở trường tiểu học, THCS.

Với khí thế và quyết tâm cao, hy vọng năm học 2023-2024 tiếp tục là năm học gặt hái được nhiều thành tích của Thầy và trò các đơn vị nhà trường trên địa bàn thị trấn Thường Xuân.

Sau đây là một số hình ảnh khai giảng năm học mới tại các nhà trường.
z4665356221946_3781a30aa4c61aab8af18e3578c2e556.jpg

Khai giảng tại trường TH Thị Trấn
z4665493083102_dc5ec1aa9eb51d288da5a44b9c87615d.jpg
Trường Tiểu học Xuân Cẩm

z4665410790079_804b5b1254ee8a1d66aca1c1b470c2f7.jpg
Khai giảng tại trường THCS Thị Trấn
z4665366440156_550bd37b4eb5c5b57d4a25676d6204c6.jpg
Trường MN Xuân cẩm

z4665434872161_a2e32c9013196956beb16cf91bcff1fb.jpg
Tiết mục văn nghệ của trường MN Thị Trấn

z4665630887757_4fc69d05216201ea26f376061c239ef2.jpg
Khai giảng tại trưởng THCS Xuân cẩm
Tin bài và ảnh: Trần Thị Lan-Công chức VHXH
Từ khóa bài viết:
0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)