LỄ DÂNG HƯƠNG CÁC ANH HÙNG LIỆT SỸ TẠI BIA TƯỞNG NIỆM THỊ TRẤN THƯỜNG XUÂN

Ngày 02/08/2023 15:09:54

Trong không khí trang nghiêm và xúc động kỷ niệm 76 năm ngày Thương binh, liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2023).ĐU-HĐND-UBND-MTTQ, Các ban ngành, đoàn thể, cán bộ công chức và nhân dân thị trấn đã dâng hương tỏ lòng thành kính trước anh linh các Anh hùng Liệt sỹ tại nhà bia tưởng niệm thị trấn Thường Xuân

Thực hiện kế hoạch số: 191/KH-UBND, ngày 29 tháng 6 năm 2023 của UBND huyện về việc Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 76 năm ngày Thương Binh liệt sỹ (27/7/1947 – 27/7/2023); Kế hoạch số: 85/KH-UBND, ngày 07 tháng 7 năm 2023 của UBND Thị trấn về việc Tổ chức hoạt động kỷ niệm 76 năm ngày Thương Binh liệt sỹ (27/7/1947 – 27/7/2023).

Trong không khí trang nghiêm và xúc động kỷ niệm 76 năm ngày Thương binh, liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2023).

Để tưởng nhớ các anh hùng liệt sỹ đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, vì nghĩa vụ quốc tế cao cả, vì độc lập tự do hạnh phúc của nhân dân. Sáng ngày 27/7/2023 tại Đài tưởng niệm Thị trấn Thường Xuân các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ, các đoàn thể chính trị xã hội; cán bộ, công chức, LLVT và nhân dân thị trấn, trang trọng tổ chức lễ viếng Đài tưởng niệm các anh hùng, liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội, vì hạnh phúc của nhân dân.

Dẫn đầu đoàn Đại biểu do đồng chí Lương Thị Thanh-Phó Bí thư Thường Trực Đảng ủy- CT.HĐND; thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND các ban ngành, đoàn thể, cán bộ, công chức, LLVT và nhân dân thị trấn


Trong giờ phút thiêng liêng ấy các đại biểu đã kính cẩn nghiêng mình, bày tỏ lòng thành kính đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. Người đã làm rạng rỡ dân tộc ta, non song ta, đất nước ta. Người đã cống hiến cả cuộc đời mình cho độc lập tự do của dân tộc và chủ nghĩa xã hội, bày tỏ lòng thành kính tri ân đối với các anh hùng liệt sĩ, đã anh dũng hy sinh trên khắp các chiến trường, vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội, vì hạnh phúc của nhân dân. Máu đào của các anh đã tô thắm thêm lá cờ Tổ quốc. Sự hy sinh của các anh đã đem lại hạnh phúc, muôn đời, cho đất mẹ Việt Nam.

Để tưởng nhớ công ơn to lớn của các anh. Nhân dịp 76 năm, kỷ niệm ngày thương binh, liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2023). Với đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn, đáp nghĩa” tri ân các anh hùng liệt sĩ. Những người con yêu dấu của quê hương thị trấn Thường Xuân đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân. Ban Thường vụ Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ thị trấn, các đoàn thể chính trị xã hội, LLVT; cán bộ, công chức, bán chuyên trách, hội đặc thù và nhân dân thị trấn, đặt vòng hoa kính dâng và thắp những nén hương thơm để tưởng nhớ công ơn to lớn của các anh.

Trước anh linh các anh hùng liệt sĩ, tập thể cán bộ công chức và nhân dân thị trấn nguyện đoàn kết một lòng, quyết tâm xây dựng quê hương thị trấn Thường Xuân ngày càng giàu mạnh, văn minh. Cũng trong dịp này các đồng chí lãnh đạo, Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ, cán bộ, công chức đã đi thăm, tặng quà, tọa đàm ngày 27/7 tại 11 khu phố trên địa bàn Thị trấn.

Tin bài và ảnh: Trần Thị Lan-Công chức VHXH

LỄ DÂNG HƯƠNG CÁC ANH HÙNG LIỆT SỸ TẠI BIA TƯỞNG NIỆM THỊ TRẤN THƯỜNG XUÂN

Đăng lúc: 02/08/2023 15:09:54 (GMT+7)

Trong không khí trang nghiêm và xúc động kỷ niệm 76 năm ngày Thương binh, liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2023).ĐU-HĐND-UBND-MTTQ, Các ban ngành, đoàn thể, cán bộ công chức và nhân dân thị trấn đã dâng hương tỏ lòng thành kính trước anh linh các Anh hùng Liệt sỹ tại nhà bia tưởng niệm thị trấn Thường Xuân

Thực hiện kế hoạch số: 191/KH-UBND, ngày 29 tháng 6 năm 2023 của UBND huyện về việc Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 76 năm ngày Thương Binh liệt sỹ (27/7/1947 – 27/7/2023); Kế hoạch số: 85/KH-UBND, ngày 07 tháng 7 năm 2023 của UBND Thị trấn về việc Tổ chức hoạt động kỷ niệm 76 năm ngày Thương Binh liệt sỹ (27/7/1947 – 27/7/2023).

Trong không khí trang nghiêm và xúc động kỷ niệm 76 năm ngày Thương binh, liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2023).

Để tưởng nhớ các anh hùng liệt sỹ đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, vì nghĩa vụ quốc tế cao cả, vì độc lập tự do hạnh phúc của nhân dân. Sáng ngày 27/7/2023 tại Đài tưởng niệm Thị trấn Thường Xuân các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ, các đoàn thể chính trị xã hội; cán bộ, công chức, LLVT và nhân dân thị trấn, trang trọng tổ chức lễ viếng Đài tưởng niệm các anh hùng, liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội, vì hạnh phúc của nhân dân.

Dẫn đầu đoàn Đại biểu do đồng chí Lương Thị Thanh-Phó Bí thư Thường Trực Đảng ủy- CT.HĐND; thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND các ban ngành, đoàn thể, cán bộ, công chức, LLVT và nhân dân thị trấn


Trong giờ phút thiêng liêng ấy các đại biểu đã kính cẩn nghiêng mình, bày tỏ lòng thành kính đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. Người đã làm rạng rỡ dân tộc ta, non song ta, đất nước ta. Người đã cống hiến cả cuộc đời mình cho độc lập tự do của dân tộc và chủ nghĩa xã hội, bày tỏ lòng thành kính tri ân đối với các anh hùng liệt sĩ, đã anh dũng hy sinh trên khắp các chiến trường, vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội, vì hạnh phúc của nhân dân. Máu đào của các anh đã tô thắm thêm lá cờ Tổ quốc. Sự hy sinh của các anh đã đem lại hạnh phúc, muôn đời, cho đất mẹ Việt Nam.

Để tưởng nhớ công ơn to lớn của các anh. Nhân dịp 76 năm, kỷ niệm ngày thương binh, liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2023). Với đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn, đáp nghĩa” tri ân các anh hùng liệt sĩ. Những người con yêu dấu của quê hương thị trấn Thường Xuân đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân. Ban Thường vụ Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ thị trấn, các đoàn thể chính trị xã hội, LLVT; cán bộ, công chức, bán chuyên trách, hội đặc thù và nhân dân thị trấn, đặt vòng hoa kính dâng và thắp những nén hương thơm để tưởng nhớ công ơn to lớn của các anh.

Trước anh linh các anh hùng liệt sĩ, tập thể cán bộ công chức và nhân dân thị trấn nguyện đoàn kết một lòng, quyết tâm xây dựng quê hương thị trấn Thường Xuân ngày càng giàu mạnh, văn minh. Cũng trong dịp này các đồng chí lãnh đạo, Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ, cán bộ, công chức đã đi thăm, tặng quà, tọa đàm ngày 27/7 tại 11 khu phố trên địa bàn Thị trấn.

Tin bài và ảnh: Trần Thị Lan-Công chức VHXH

0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)