Quyết đinh 1699/QĐ-UBND ngày 26/4/2024 về công bố Danh mục TTHC thuộc lĩnh vực chính sách

Đăng lúc: 16/05/2024 09:51:36 (GMT+7)

Ngày 26/4/2024 UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Quyết định số 1699/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi lĩnh vực chính sách thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã.
Xem chi tiết Quyết định tại đây:DT-VBDTPT194177137-4-20241713950262462trangnt24.04.2024_18h54p14_thinv_26-04-2024-15-36-27_signed.pdf
0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)