Thị trấn Thường Xuân triển khai kế hoạch mở đợt cao điểm ra quân giải tỏa cưỡng chế các vi phạm về hành lang lòng lề đường.

Ngày 02/05/2024 16:21:02

Thị trấn Thường Xuân triển khai kế hoạch mở đợt cao điểm ra quân giải tỏa cưỡng chế các vi phạm về hành lang lòng lề đường.

Thực hiện kế hoạch số 130/KH-UBND ngày 22/3/2024 của UBND huyện Thường Xuân về Triển khai thực hiện đợt cao điểm về giải tỏa và cưỡng chế các vi phạm sử dụng lòng, lề đường, hành lang an toàn giao thông trên địa bàn huyện Thường Xuân năm 2024.

Ngày 04/4/2024, UBND thị trấn Thường Xuân đã tổ chức hội nghị sơ kết quý 1, và triển khai Kế hoạch thực hiện đợt cao điểm về giải tỏa và cưỡng chế các vi phạm sử dụng lòng lề đường, hành lang an toàn gia thông trên địa bàn Thị trấn Thường Xuân.

Tại hội nghị Đồng chí Cầm Bá Huyến UVBTV, phó bí thư, Chủ tịch UBND, Trưởng Ban an toàn Giao thông Thị trấn đã quán triệt và triển khai các nội dung của kế hoạch.

Để tăng cường công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn, đảm bảo hành lang đường bộ được thông thoáng, góp phần hạn chế tối đa tai nạn giao thông, nâng cao ý thức của người dân trong công tác đảm bảo trật tự ATGT. Kế hoạch cao điểm được chia làm 02 đợt cụ thể như sau:

Đợt 1: Từ ngày 01/4/2024 đến hết ngày 16/5/2024.

Đợt 2: Từ ngày 01/8/2024 đến hết ngày 30/9/2024.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, đóng góp các giải pháp để thực hiện có hiệu quả đợt cao điểm ra quân giải tỏa hành lang an toàn đường bộ, đặc biệt là xử lý triệt để việc lấn chiếm lòng lề đường, vỉa hè làm nơi buôn bán hàng hóa, tập kết vật liệu xây dựng, các điểm họp chợ tự phát…

Kết luận hội nghị, đồng chí Cầm Bá Huyến UVBTV, phó bí thư, Chủ tịch UBND, Trưởng Ban an toàn Giao thông Thị trấn đề nghị các cấp, các ngành, các đoàn thể chính trị xã hội trên địa bàn thị trấn.

- Tiếp tục công tác tuyên truyền pháp luật về trật tự đô thị, quản lý và sử dụng lòng, lề đường, vỉa hè, hành lang an toàn giao thông theo quy định; vận động nhân dân thực hiện nếp sống văn hóa, văn minh, tự giác tháo dỡ, dẹp bỏ các công trình, biển quảng cáo vi phạm lấn chiếm lòng, lề đường, vỉa hè gây cản trở giao thông; phát hiện, ngăn chặn, xử lý, xử phạt vi phạm hành chính, tổ chức cưỡng chế đối với các vi phạm kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ và hành lang an toàn đường bộ;

- Thực hiện rà soát, thống kê, phân loại các công trình xây dựng, vật kiến trúc vi phạm, lấn chiếm lề đường, vỉa hè, phạm vi đất bảo vệ bảo trì đường bộ, HLATGT gây cản trở giao thông; mất mỹ quan đô thị và an toàn giao thông.

- Tổ chức vận động các tổ chức, cá nhân tự giác tháo dỡ, dẹp bỏ các vi phạm lấn chiếm lòng lề đường, vỉa hè, HLATGT gây cản trở giao thông.

- Thực hiện xử phạt vi phạm hành chính đối với các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật hiện hành.

- Tổ chức các biện pháp cưỡng chế nếu tổ chức, cá nhân không chấp hành đầy đủ nội dung trong quyết định xử phạt vi phạm theo quy định.

Sau đợt cao điểm ra quân giao Công an Thị trấn Thường Xuân, tổ Trật tự đô thị, Ban quản lý các khu phố tiếp tục theo dõi giám sát và duy trì trật tự chung, kiên quyết xử lý các hành vi cố tình tái lấn chiếm vi phạm.

Nguồn tin: Trịnh Xuân Hà, Ban An toàn giao thông Thị trấn Thường Xuân.

Thị trấn Thường Xuân triển khai kế hoạch mở đợt cao điểm ra quân giải tỏa cưỡng chế các vi phạm về hành lang lòng lề đường.

Đăng lúc: 02/05/2024 16:21:02 (GMT+7)

Thị trấn Thường Xuân triển khai kế hoạch mở đợt cao điểm ra quân giải tỏa cưỡng chế các vi phạm về hành lang lòng lề đường.

Thực hiện kế hoạch số 130/KH-UBND ngày 22/3/2024 của UBND huyện Thường Xuân về Triển khai thực hiện đợt cao điểm về giải tỏa và cưỡng chế các vi phạm sử dụng lòng, lề đường, hành lang an toàn giao thông trên địa bàn huyện Thường Xuân năm 2024.

Ngày 04/4/2024, UBND thị trấn Thường Xuân đã tổ chức hội nghị sơ kết quý 1, và triển khai Kế hoạch thực hiện đợt cao điểm về giải tỏa và cưỡng chế các vi phạm sử dụng lòng lề đường, hành lang an toàn gia thông trên địa bàn Thị trấn Thường Xuân.

Tại hội nghị Đồng chí Cầm Bá Huyến UVBTV, phó bí thư, Chủ tịch UBND, Trưởng Ban an toàn Giao thông Thị trấn đã quán triệt và triển khai các nội dung của kế hoạch.

Để tăng cường công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn, đảm bảo hành lang đường bộ được thông thoáng, góp phần hạn chế tối đa tai nạn giao thông, nâng cao ý thức của người dân trong công tác đảm bảo trật tự ATGT. Kế hoạch cao điểm được chia làm 02 đợt cụ thể như sau:

Đợt 1: Từ ngày 01/4/2024 đến hết ngày 16/5/2024.

Đợt 2: Từ ngày 01/8/2024 đến hết ngày 30/9/2024.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, đóng góp các giải pháp để thực hiện có hiệu quả đợt cao điểm ra quân giải tỏa hành lang an toàn đường bộ, đặc biệt là xử lý triệt để việc lấn chiếm lòng lề đường, vỉa hè làm nơi buôn bán hàng hóa, tập kết vật liệu xây dựng, các điểm họp chợ tự phát…

Kết luận hội nghị, đồng chí Cầm Bá Huyến UVBTV, phó bí thư, Chủ tịch UBND, Trưởng Ban an toàn Giao thông Thị trấn đề nghị các cấp, các ngành, các đoàn thể chính trị xã hội trên địa bàn thị trấn.

- Tiếp tục công tác tuyên truyền pháp luật về trật tự đô thị, quản lý và sử dụng lòng, lề đường, vỉa hè, hành lang an toàn giao thông theo quy định; vận động nhân dân thực hiện nếp sống văn hóa, văn minh, tự giác tháo dỡ, dẹp bỏ các công trình, biển quảng cáo vi phạm lấn chiếm lòng, lề đường, vỉa hè gây cản trở giao thông; phát hiện, ngăn chặn, xử lý, xử phạt vi phạm hành chính, tổ chức cưỡng chế đối với các vi phạm kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ và hành lang an toàn đường bộ;

- Thực hiện rà soát, thống kê, phân loại các công trình xây dựng, vật kiến trúc vi phạm, lấn chiếm lề đường, vỉa hè, phạm vi đất bảo vệ bảo trì đường bộ, HLATGT gây cản trở giao thông; mất mỹ quan đô thị và an toàn giao thông.

- Tổ chức vận động các tổ chức, cá nhân tự giác tháo dỡ, dẹp bỏ các vi phạm lấn chiếm lòng lề đường, vỉa hè, HLATGT gây cản trở giao thông.

- Thực hiện xử phạt vi phạm hành chính đối với các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật hiện hành.

- Tổ chức các biện pháp cưỡng chế nếu tổ chức, cá nhân không chấp hành đầy đủ nội dung trong quyết định xử phạt vi phạm theo quy định.

Sau đợt cao điểm ra quân giao Công an Thị trấn Thường Xuân, tổ Trật tự đô thị, Ban quản lý các khu phố tiếp tục theo dõi giám sát và duy trì trật tự chung, kiên quyết xử lý các hành vi cố tình tái lấn chiếm vi phạm.

Nguồn tin: Trịnh Xuân Hà, Ban An toàn giao thông Thị trấn Thường Xuân.