Vị Trí Địa Lý Thị Trấn Thường Xuân

Ngày 20/05/2020 08:01:49

Vị trí địa lý:

Thị trấn Thường Xuân nằm ở phía đông huyện Thường Xuân, có vị trí địa lý:

· Phía đông giáp xã Xuân Dương

· Phía tây giáp xã Vạn Xuân

· Phía nam giáp xã Thọ Thanh và xã Xuân Cao

· Phía bắc giáp xã Lương Sơn và xã Ngọc Phụng

Thị trấn Thường Xuân có diện tích 49,53km2, dân số năm 2020 là 9584 người, mật độ dân số đạt193,5 người/km2

Vị trí địa lý:

Thị trấn Thường Xuân nằm ở phía đông huyện Thường Xuân, có vị trí địa lý:

· Phía đông giáp xã Xuân Dương

· Phía tây giáp xã Vạn Xuân

· Phía nam giáp xã Thọ Thanh và xã Xuân Cao

· Phía bắc giáp xã Lương Sơn và xã Ngọc Phụng

Thị trấn Thường Xuân có diện tích 49,53km2, dân số năm 2020 là 9584 người, mật độ dân số đạt193,5 người/km2