Quản lý Văn bản pháp quy

Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếuChi tiết
107/QĐ-UBND07/5/2024QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Tổ hướng dẫn, hỗ trợ người dân thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ bưu chính công ích, dịch vụ công trực tuyến một phần và toàn trình tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thị trấn Thường Xuân
106/QĐ-UBND07/5/2024Quyết định về việc thành lập Tổ tự kiểm tra công vụ, kỷ luật, kỷ cương hành chính, hiệu quả, hiệu lực hoạt động bộ máy của cơ quan năm 2024
01/SKKN02/5/2024Sáng kiến kinh nghiệm trong công tác CCHC
58/KH-UBND25/4/2024Kế hoạch triển khai thực hiện công tác dân vận chính quyền năm 2024
50/KH-UBND09/4/2024KẾ HOẠCH Mở lớp tập huấn nâng cao kỹ năng về ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số cho cán bộ, công chức, tổ công nghệ số các khu phố, doanh nghiệp, hộ kinh doanh năm 2024
68/QĐ-UBND03/4/2024Quyết định thành lập Tổ công tác liên ngành trong công tác chuẩn hóa dữ liệu mã số thuế cá nhân phục vụ triển khai Đề án 06 của Chính phủ
40/BC-UBND19/3/2024Báo cáo kết quả thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội; Quốc phòng- an ninh quý I năm 2024. Phƣơng hƣớng, nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2024
36/BC-UBND15/3/2024Báo cáo tình hình thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử Quý 1 năm 2024, phương hướng nhiệm vụ Quý 2 năm 2024
32/bc-ubnd14/3/2024Báo cáo về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong các cơ quan hành chính nhà nước quý I năm 2024
39/QĐ-UBND13/3/2024Quyết định thành lập Ban chỉ đạo chuyển đổi số Thị trấn Thường Xuân
40/QĐ-UBND11/03/2024Quyết định về việc thành lập Tổ công nghệ số các Khu phố trên địa bàn thị trấn Thường Xuân
30/BC-UBND07/3/2024Báo cáo tình hình, kết quả công tác cải cách hành chính Quý I năm 2024
19/KH-UBND16/02/2024Kê hoạch Theo dỏi thi hành pháp luật trên địa bàn Thị trấn Thường Xuân
17/KH-UBND16/02/2024Kế hoạch Phòng chống tham nhũng
03/KH-UBND12/01/2024Kế hoạch cải cách hành chính năm 2024
2889/QĐ-UBND25/8/2022Quyết định về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi trong lĩnh vực hộ tịch thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện/UBND cấp xã. Tỉnh Thanh Hóa
34/2013/QĐ-TTg01/09/2013Về việc tiếp tục thực hiện chính sách hỗ trợ di dân thực hiện định canh, định cư cho đồng bào dân tộc thiểu số đến năm 2015